10/10/11

Συνταγογράφηση με δραστική ουσία: η πρόταση της ΠΕΦΝΙ


Η ΠΕΦΝΙ έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδο με θέμα "Συνταγογράφηση με δραστική ουσία". Στην επιστολή αναφέρεται ότι:

"Η θεσμοθέτηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων με τη δραστική ουσία έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα μεταξύ φορέων, συλλόγων, υπουργείων και η πρόσφατη απόσυρση σχετικής τροπολογίας δυστυχώς το επιβεβαιώνει.

Μέχρι σήμερα η συνταγογράφηση και στο νοσοκομειακό περιβάλλον γίνεται με την εμπορική ονομασία (brand name). Απόρροια αυτής της «συνήθειας» ήταν αφενός η διόγκωση των φαρμακευτικών δαπανών, αφετέρου πολλά εσωτερικά λειτουργικά προβλήματα.

Δεδομένης της αλλαγής στον τρόπο προμηθειών (διαπραγματεύσεις τιμών, μειοδοτικοί διαγωνισμοί) πιστεύουμε ότι είναι πλέον επιβεβλημένη και η αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης.

Τόσο από την επιστημονική θεώρηση του θέματος όσο και από την οικονομική εκτίμηση για τον εξορθολογισμό των δαπανών, η χρήση της δραστικής ουσίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων – τουλάχιστον στα Νοσοκομεία – θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο.

Ο ρόλος των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών μπορεί να είναι καταλυτικός και προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου υπάρχουν παραδείγματα Νοσοκομείων όπου ανάλογες παρεμβάσεις φαρμακοποιών οδήγησαν σε μείωση του φαρμακευτικού κόστους για το νοσοκομείο μέχρι και 40% για ένα έτος."

Όλη η επιστολή είναι ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ