8/10/11

Μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία


Εκτός από τον προβληματισμό για το μισθολόγιο που έθεσε ο συνάδελφος Λάκκας θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της εφεδρείας, διότι η διατύπωση που υπάρχει στο σχέδιο νόμου:

"Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις: γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.",

δεν μας καλύπτει και μπορεί ο ήδη συρρικνωμένος κλάδος μας να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο.

Νομίζω ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία να επιδιώξουμε και να πετύχουμε την ένταξή μας στο εργασιακό-μισθολογικό καθεστώς των γιατρών- οδοντιάτρων.

Πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε διότι το δικαιούμαστε και να το διεκδικήσουμε δυναμικά με κάθε μέσο.

Εδώ που φτάσαμε δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα ενώ μπορούμε να κερδίσουμε πολλά.

Περλαντίδης Ευριπίδης
Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης

Πηγή

Κείμενο μέσω email από: Περλαντίδης Ευριπίδης, Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης