8/10/11

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015


Τίτλος: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015


Τύπος: Σχέδιο νόμου
Υπουργείο: Οικονομικών
Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας: Κατατεθέντα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας: 06/10/2011
Φωτοτυπημένο Αντίγραφο σ/ν ή π/ν: Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις

  • Αιτιολογική  - Εισηγητική έκθεση
  • Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις
  • Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου
  • Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  • 'Εκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης
  •  
    Ημ. Κατάθεσης: 06/10/2011
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ_ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ_06.10


ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ_ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ_ΣΥΝΟΛΙΚΟ_06.10Πηγή

Βουλή των Ελλήνων