6/9/11

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή ΚΕΝ-DRGs το 2011


Αναρτήθηκε στη "Δι@ύγεια" η Εγκύκλιος του ΓΓ ΥΥΚΑ κ. Ν. Πολύζου για το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή ΚΕΝ-DRGs το 2011.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, μέχρι τις 9/9/2011 όλες οι νοσοκομειακές μονάδες, με ευθύνη τους, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα τιμολόγησης υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των ΚΕΝ-DRGs (κωδικοί νόσων και διαγνώσεων ICD-10, κωδικοί ιατρικών πράξεων, τιμές και κωδικοί ΚΕΝ).

Συγκεκριμένα στο εξιτήριο θα πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε οι κωδικοί διαγνώσεων εξόδου κατά ICD10 σύμφωνα με την εγκεκριμένη κωδικοποίηση του ΚΕΣΥ (ιστοσελίδα Υπουργείου ΥΚΑ). Κατά την εκκαθάριση των νοσηλίων θα εκδίδεται ΔΠΥ (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) και συγκεντρωτική κατάσταση για υποβολή προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι κωδικοί και οι περιγραφές των κωδικών των διαγνώσεων κατά ICD10 και προαιρετικά των ιατρικών πράξεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη κωδικοποίηση του ΚΕΣΥ. Ο υπάλληλος του Λογιστηρίου Ασθενών μπορεί χρησιμοποιώντας ειδική διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα ΥΥΚΑ, link στο site www.yyka.gov.gr , Υγεία/ Κωδικοποιήσεις–Διαδικασίες/Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια/Εφαρμογή Αντιστοίχισης ΚΕΝ – ICD10) να εισάγει τους παραπάνω κωδικούς ICD10 και η εφαρμογή θα του δίνει τον ή τους κωδικούς ΚΕΝ που αντιστοιχούν στην νοσηλεία του ασθενή.

Στην Εγκύκλιο αναφέρονται τα Νοσοκομεία τα οποία έχουν επιλεγεί για την Πιλοτική εφαρμογή και στις 15/9/2011 θα υπάρξει συνάντηση των παραπάνω νοσοκομείων προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης.

Μέχρι τις 25/9/2011, με ευθύνη κάθε αρμόδιου Δ/τή ή Αν. Δ/τή και Δ/νσης Πληροφορικής κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, θα πρέπει να έχει μεταφερθεί η εμπειρία από τα νοσοκομεία που συμμετέχουν πιλοτικά στην εφαρμογή και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του τομέα ευθύνης τους.

Μέχρι τις 20/12/2011 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ανωτέρω προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα από 01/01/2012 το νέο σύστημα τιμολόγησης ΚΕΝ. Η ΕΠΥ αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την αντιστοίχιση υλικών κάθε ΚΕΝ και ο ΕΟΦ την αντιστοίχιση φαρμάκων κάθε ΚΕΝ (σε συνεργασία με ΕΚΕΒΥΛ και ΙΦΕΤ) έως 30/11/11.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος:

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή ΚΕΝ-DRGs το 2011


Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την Εγκύκλιο και από ΕΔΩ.


Πηγές

Δι@ύγεια

http://www.ygeianet.gr/