31/8/11

Αναθεώρηση του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, με Αρ. Φύλλου 1666/27 Ιουλίου 2011, η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΥΥΚΑ κ. Λοβέρδου που αφορά τα ιδιοσκευάσματα του Ν.3816, τα οποία ανέρχονται πλέον στον αριθμό 228.

Κατά τα λοιπά η αριθμ. πρωτ.Φ.80000/οικ.22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄/1326/27-8-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει ως αυτή έχει.

Αναθεώρηση του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευσκευασμάτων-1666_27-7-2011

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την Εγκύκλιο και από ΕΔΩ

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο