19/9/11

Η ΕΠΥ ανακοίνωσε την 2η διακύρηξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων


Στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) έχει αναρτηθεί το κείμενο της διακύρηξης του 2ου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Τα φάρμακα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας. Δεν περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ.Ν.Α. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» και Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για τις κατηγορίες CIPROFLOXACIN 400MG/200ML INJ SOL, OMEPRAZOL CAPS 20 MG και OMEPRAZOL CAPS 40 MG INJ SOL, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 διακήρυξη.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 89.852.733,84€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:
 1. CIPROFLOXACIN 400MG/200ML INJ SOL (311.930) με προϋπολογισθείσα αξία 12.530.426,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 2. CIPROFLOXACIN 200MG/100ML INJ SOL (142.088) με προϋπολογισθείσα αξία 1.838.958,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 3. OMEPRAZOL CAPS 20 MG (884.900) με προϋπολογισθείσα αξία 407.054,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 4. OMEPRAZOL 40 MG SOL INF (2.267.898) με προϋπολογισθείσα αξία 8.773.412,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 5. FILGRASTIM 30MU INJ SOL(53.670)με προϋπολογισθείσα αξία 2.762.940,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 6. FILGRASTIM 48MU INJ SOL (86.490) με προϋπολογισθείσα αξία 7.268.318,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 7. MEROPENEM 1000MG INJ SOL (820.040) με προϋπολογισθείσα αξία 14.999.286,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 8. MEROPENEM 500MG INJ SOL (35.260) με προϋπολογισθείσα αξία 345.396,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 9. EPIRUBICIN 50MG INJ SOL(179.618) με προϋπολογισθείσα αξία 359.237,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 10. PACLITAXEL 30MG SOL INF (20.216) με προϋπολογισθείσα αξία 1.197.148,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 11. PACLITAXEL 100MG SOL INF (17.018) με προϋπολογισθείσα αξία 3.144.958,00€ χωρίς το ΦΠΑ, 
 12. PIPERACILLIN SODIUM, TAZOBACTAM SODIUM (2+0,25)G INJ SOL(135.218) με προϋπολογισθείσα αξία 866.646,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 13. PIPERACILLIN SODIUM, TAZOBACTAM SODIUM (4+0,5)G INJ SOL(1.164.624) με προϋπολογισθείσα αξία 13.420.846,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 14. OXALIPLATIN 50MG SOL INF (4.218) με προϋπολογισθείσα αξία 539.584,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 15. OXALIPLATIN 100MG SOL INF (16.184) με προϋπολογισθείσα αξία 4.151.124,00€ χωρίς το ΦΠΑ, 
 16. TEICOPLANIN PD. INJ + SOLV 200MG (35.866) με προϋπολογισθείσα αξία 596.016,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 17. TEICOPLANIN PD. INJ + SOLV 400MG (189.412) με προϋπολογισθείσα αξία 4.869.782,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 18. ONDANSETRON 4MG/2ML INJ SOL(100.656) με προϋπολογισθείσα αξία 459.052,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 19. ONDANSETRON 8MG/4ML INJ SOL (239.050) με προϋπολογισθείσα αξία 1.533.210,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 20. ONDANSETRON 8MG TAB (168.360) με προϋπολογισθείσα αξία 406.980,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 21. CARBOPLATIN 150MG INJ SOL(52.578) με προϋπολογισθείσα αξία 2.753.373,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 22. SOMATOSTATIN 3MG SOL INF (56.638) με προϋπολογισθείσα αξία 2.859.477,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 23. OLANZAPINE 5MG TAB (732.144) με προϋπολογισθείσα αξία 872.415,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 24. OLANZAPINE 10MG TAB (353.024) με προϋπολογισθείσα αξία 963.057,00€ χωρίς το ΦΠΑ,
 25. OLANZAPINE 20MG TAB (382.648) με προϋπολογισθείσα αξία 1.934.038,00€ χωρίς το ΦΠΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18/10/2011 και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 19/10/2011 και ώρα 09:30

ΕΠΥ 2_2011-2ος-διαγωνισμός_φαρμάκων


Μπορείτε να μεταφορτώσετε τη διακύρηξη (73 σελίδες) στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.


Πηγές

http://www.epromy.gr/Prokiriksi 2_2011 Farmaka.pdf

Παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την
προμήθεια φαρμάκων, αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 2/2011