21/9/11

Ενημερωτικός Κατάλογος Κυκλοφορούντων Πρωτοτύπων & Αντιγράφων Φαρμάκων από τον ΕΟΦ


Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΟΦ αναρτήθηκε νέος κατάλογος με ταξινόμηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Επισημαίνονται τα φάρμακα ως Πρωτότυπα, Αντίγραφα, Βιοομοειδή, Φυτικής Προέλευσης , Ραδιοφάρμακα καθώς και εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν μετα από Βιβλιογραφική Αίτηση ή με αίτηση για γνωστή δραστική καθιερωμένης δράσης
και τέλος τα εισαγόμενα από το ΙΦΕΤ (άρθρο 29, Ν.1316).

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την κατάσταση από ΕΔΩ.

Πηγή

ΕΟΦ