15/7/11

Η χρήση του Κατ (Khat) στην Ευρώπη: η σημασία της σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής


Το Khat καλλιεργείται στα υψίπεδα του Κέρατος της Αφρικής, της Νότιας Αραβίας και κατά μήκος της ανατολικής αφρικανικής ακτής. Σε πολλές χώρες, το μάσημα Khat είναι μια μακραίωνη παράδοση. Πιο πρόσφατα, η μαζική μετανάστευση των ανθρώπων από το Κέρας της Αφρικής έχει συσχετιστεί με την εξάπλωση της χρήσης του Khat σε γειτονικές χώρες, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ακριβής αριθμός των τακτικών χρηστών Khat σε παγκόσμια κλίμακα δεν υπάρχει, ωστόσο οι εκτιμήσεις κυμαίνονται μέχρι και 20 εκατομμύρια.

Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει τις προκλήσεις που συνδέονται με την εξάπλωση της κατανάλωσης του Khat.

Χρήση Κατ στην Ευρώπη

Πηγή

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugs-in-focus/khat