20/7/11

Συνταγογράφηση με δραστική ουσία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΧΕΠΑ"Στις σημερινές συνθήκες η δυνατότητα συνταγογράφησης με βάση την δραστική ουσία, όπως εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε., αναδεικνύεται σε καθοριστικό μέτρο που μπορεί να σηματοδοτήσει ένα συνολικό πλαίσιο ποιοτικών αλλαγών στον τομέα του φαρμάκου, που θα διευκολύνει την διενέργεια διαγωνισμών για την επιλογή των εμπορικών ονομασιών ανά δραστική ουσία στα Νοσοκομεία, την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την προώθηση των γενοσήμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, με αποτέλεσμα να ανακουφιστούν οικονομικά τα Νοσοκομεία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, χωρίς να στερηθούν οι ασθενείς τις αναγκαίες φαρμακοθεραπείες.

Η απόφαση για συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία δεν έχει κανένα κόστος για να εφαρμοστεί και θίγει αποτελεσματικά την διαπλοκή. Είναι ένα σημαντικό μέσο για να αντιμετωπιστεί η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί και προσβάλει την αξιοπρέπεια των επιστημόνων γιατί θα πρέπει να συναλλάσσονται προσωπικά με τις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά συνέδρια και κλινικές μελέτες. Είναι δυνατόν την σημερινή εποχή να δεχόμαστε να αποφασίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες ποιοί γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές ακόμη και άλλοι υπάλληλοι του ΕΣΥ, θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά συνέδρια και να μην αποφασίζουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων με αντικειμενικά κριτήρια; Η συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία ανταποκρίνεται στο δίκιο αίτημα ότι στα πλαίσια του εξορθολογισμού των δαπανών στο Ε.Σ.Υ, το δίκιο είναι να θιχτεί πρώτα η διαφθορά και η διαπλοκή. Η αντιμετώπιση της διαπλοκής και της συναλλαγής που αποδεδειγμένα οδηγεί στην σπατάλη και την υπερσυνταγογράφηση θα συμβάλει καθοριστικά στην μείωση και τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμάκων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα Διαύγεια, το Απόσπασμα Πρακτικών της 9ης/11.5.2011 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, που στο 26ο Θέμα σχετικά με την «Επικύρωση του από 27.4.2011 Πρακτικού της Επιτροπής Φαρμάκων του Νοσοκομείου», αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την επικύρωση του από 27.4.2011 Πρακτικού της Επιτροπής Φαρμάκων του Νοσοκομείου, αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στη συνταγογράφηση φαρμάκων από τους ιατρούς του Νοσοκομείου, με βάση τη δραστική τους ουσία.

Το από 27.4.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Φαρμάκων του Νοσοκομείου, αναφέρει ότι:

«Η Επιτροπή Φαρμάκων ομόφωνα αποφάσισε για τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία. Επισημαίνει ότι είναι και απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στις 9.12.2010 με την δεύτερη τροποποίηση της απόφασης 320/ΕΕ/2010, με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος και στο άρθρο 2, παρ. 5 αποφάσισε να προσθέσει το ακόλουθο στοιχείο: «Η περαιτέρω προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων μέσω της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription) με κριτήριο τη δραστική ουσία.

Η Επιτροπή Φαρμάκων προτείνει η συνταγογράφηση με δραστική ουσία να συνδυαστεί με την οδηγία να χορηγείται το σκεύασμα εκείνο το οποίο έχει επιλεγεί από το Νοσοκομείο, είτε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, είτε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μεταξύ των ουσιωδών όμοιων φαρμάκων που διαθέτει ως απόθεμα το Φαρμακείο του Νοσοκομείου και μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή του συστήματος μηχανοργάνωσης να γίνεται αυτόματα η προσθήκη της ανάλογης εμπορικής ονομασίας σε κάθε δραστική ουσία που συνταγογραφούν οι γιατροί…..».

Τα υψηλού Επιστημονικού επιπέδου μέλη του Δ.Σ του ΑΧΕΠΑ και ο Διοικητής κ. Βέργουλας, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας κ. Γρέκας, η Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας Kαθηγήτρια Παιδιατρικής κ. Αθανασιάδου, τα μέλη της Επιτροπής Φαρμάκων ο Καθηγητής Ψυχιατρικής κ.Κανδύλης, η γιατρός Αιματολόγος κ. Μαρία Παπαϊωάννου και ο Λοιμωξιολόγος γιατρός υπεύθυνος για την μονάδα του AIDS κ. Κολάρας, αφού παρακολούθησαν τον τρόπο επιλογής των εμπορικών ονομασιών των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ανά δραστική ουσία αποφάσισαν ομόφωνα την συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους θεράποντες ιατρούς με βάση την δραστική ουσία. Αποφασίστηκε επίσης ότι στις συνταγές η μετατροπή των δραστικών ουσιών σε εμπορικές θα γίνεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα βάσει των επιλογών των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ανά δραστική ουσία που θα αποφασίσει το Δ.Σ με αντικειμενικές διαδικασίες.

Με δεδομένο ότι :
 
α) Η ανωτέρω ομόφωνη απόφαση είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας μέσω της οποίας οικοδομήθηκε η συνεργασία των στελεχών του ΑΧΕΠΑ.

β) ότι στο ΑΧΕΠΑ διαθέτουμε ένα μηχανογραφικό σύστημα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και

γ) Ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 πετύχαμε μείωση δαπανών περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ στα υλικά και τα φάρμακα που διαχειρίζεται το Φαρμακείο,

Προτείνω η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να υποστηρίξει οικονομικά την επίλυση του τεχνικού μηχανογραφικού προβλήματος της αυτόματης μετατροπής των συνταγογραφούμενων δραστικών ουσιών στα επιλεγμένα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ανά δραστική ουσία, ώστε να υλοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια μία πρωτοποριακή διαδικασία που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για τα υπόλοιπα Νοσοκομεία, για να πετύχουμε όχι μόνο τον στόχο του μνημονίου αλλά και να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο ένα πολύχρονο αίτημα των συνδικαλιστικών οργάνων των Νοσοκομειακών φαρμακοποιών και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Η συνταγογράφηση των φαρμάκων με τη δραστική ουσία, η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια των φαρμάκων, οι νοσοκομειακές συσκευασίες με χαμηλότερες τιμές όπως προβλέπει η Α.Δ.7/2009 στο άρθρο 342 και τη σωστή επισήμανση ανά μονάδα δόσης όπως προβλέπει η με αριθμό. ΔΥΓ3(α)/83657 της 24 Ιανουαρίου 2006, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η προώθηση των γενοσήμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, αποτελούν άμεσους, ρεαλιστικούς αλλά και αλληλένδετους στόχους που μπορούν να σηματοδοτήσουν μία ποιοτική αλλαγή στο νοσοκομειακό φάρμακο.


Με εκτίμηση,

Αλίκη Τσακάλου,
Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμάκων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ


Η απόφαση του Δ.Σ του ΑΧΕΠΑ: static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΘΝ469064-Υ


Πηγή

Κείμενο μέ email από: Αλίκη Τσακάλου, Διευθύντρια Φαρμακείου Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ