19/3/11

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: Πρωτόκολλο επικοινωνίας με ERPs, φακέλους ασθενή


Το λογισμικό ηλεκτρονικής συνταγογραφίας (http://www.e-syntagografisi.gr/) αλλά και αυτών ιατρικών πράξεων του ΟΠΑΔ (http://www.e-diagnosis.gr/medweb/login.aspx) λειτουργούν ως εφαρμογές web με θετικά και αρνητικά σημεία.

Η αδυναμία διασύνδεσης με υπάρχοντα λογισμικά (ERPs) που υπάρχουν σε νοσοκομεία και ιατρεία (ιδιωτικά/δημόσια) και η αδυναμία διασύνδεσης με τοπικά συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα που υφίσταται και απαιτείται σύντομα η εξεύρεση μιας λύσης.

Μια λύση είναι, παράλληλα με την λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος, να υπάρχει και η δυνατότητα διασύνδεσης με την χρήση πρωτοκόλλου επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας ενός τοπικού λογισμικού ERP/φακέλου ασθενή που υπάρχει σε μια δημόσια/ιδιωτική μονάδα υγείας/ιατρείο με το κεντρικό σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που υπάρχει στο ΗΔΙΚΑ.

H επικοινωνία μπορεί να γίνεται όπως και σήμερα μέσω Internet με το ίδιο https πρωτόκολλο δικτύου, με την χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρήστης χρησιμοποιεί το τοπικό λογισμικό ERP/ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και αυτο το λογισμικό επικοινωνεί μέσω του προτεινόμενου πρωτοκόλλου με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΗΔΙΚΑ. Λαμβάνει στο τέλος το ίδιο ακριβώς pdf αρχείο με την συνταγή το οποίο τυπώνεται και είναι πανομοιότυπο με αυτό που τυπώνεται με την υπάρχουσα ιστοσελίδα ηλεκτρονικής συνταγογραφίας του ΗΔΙΚΑ.

Αυτή η υλοποίηση:

α) Επιτρέπει την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής συνταγογραφίας στα ήδη υπάρχοντα λογισμικά που έχουν νοσοκομεία και ιατρεία και την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση από τις μονάδες υγείας του έργου που επιτελείται.
β) Μειώνει τις ανάγκες σε εκπαίδευση των χρηστών που ήδη χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή ηλεκτρονικού φακέλου.
γ) Μειώνει τις ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ των συστημάτων και σε παροχή υποστήριξης χρηστών από το ΗΔΙΚΑ.
δ) Επιτρέπει την προσαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε μονάδας χωρίς να αλλάζει σε τίποτα το τελικό αποτέλεσμα της συνταγής και της παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συνταγογραφίας.
ε) Επιβοηθά την αποδοχή της ηλεκτρονικής συνταντογράφησης από τους χρήστες.

Μπορείτε να δείτε μια σειρά από μηνύματα σε XML του προτεινόμενου πρωτοκόλλου για δημόσια διαβούλευση και σχολιασμό στην ιστοσελίδα: http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,2552.0.html

Aπό το χρήστη: dcoun

Πηγή

http://labs.opengov.gr/2011/03/15/3574