14/2/11

Έτοιμη η Υπουργική Απόφαση για την προμήθεια φαρμάκων με διαγωνισμούς


Η με Αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ3α/οικ. 14897 /31.1.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ με το σχόλιο ότι αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των ημερών.

Η Απόφαση έχει τίτλο: "Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας" και θα έχει ισχύ από την ημέρα που θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποφασίζουν:

α) Την υπαγωγή των πάσης φύσεως φαρμάκων που έχουν λάβει ή θα λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά, στις συμβάσεις προμηθειών του άρθρου 10 του Ν.3580/2007, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3846/2010.

β) Ως φαρμακευτικά σκευάσματα αναγνωρίζονται εκείνα που τηρούνται στα αρχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (βάση δεδομένων του ΕΟΦ για τα φάρμακα και την παρακολούθηση της αγοράς) στα οποία με την έναρξη ισχύος της παρούσης θα έχει πλήρη πρόσβαση η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

γ) Καθιερώνεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή και ομάδες δραστικών ουσιών της ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας.

δ) Η διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, αρχής γενομένης από φαρμακευτικά σκευάσματα με βάση τη δραστική ουσία. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των δύο ετών από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 10, περ. 3 του Ν.3580/2007.


Όλη η Απόφαση που θα γίνει Νόμος του κράτους αμέσως μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ - Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων- ΕΔΩ.

###

Ενημέρωση 02/03/2011

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 317 / 25 Φεβρουαρίου 2011, τεύχος δεύτερο, ο Νόμος "Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας" οπότε έγινε νόμος του κράτους.

###

Πηγές

http://pefni.blogspot.com/2011/02/blog-post_8836.html
http://pefni.blogspot.com/2011/03/blog-post_02.html