11/2/11

Οι θέσεις της ΠΕΦΝΙ για τον καταιγισμό εγγράφων από την ΕΠΥ και το Υπουργείο για την καταχώρηση δεδομένων σε Η/Υ

Η ΠΕΦΝΙ μετά από τον καταιγισμό εγγράφων, εγκυκλίων και οδηγιών σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων συστημάτων καταχώρησης των φαρμάκων σε πρότυπα δείγματα ηλεκτρονικών εντύπων που στέλνει στα Φαρμακευτικά τμήματα των Νοσοκομείων τόσο η ΕΠΥ όσο και το ΥΥΚΑ, έστειλε προς την Πρόεδρο της ΕΠΥ Κ. Καστανιώτη, Επιστολή στην οποία αναλύει με λεπτομέρειες τις θέσεις του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ.

Στην επιστολή αναφέρεται οτι:
  • Τα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων ούτε όμοια είναι ούτε τηρούν κάποια ενιαία κωδικοποίηση, πράγμα που σας έχουμε κάνει γνωστό εδώ και πολύ καιρό , όπως και έχουμε επιμείνει στο να βρεθεί η διαδικασία να υπάρξει ενιαίο σύστημα (όχι απαραίτητα νέο)..
  • Η αδυναμία αυτή των μηχανογραφικών συστημάτων αντανακλάται στη συνολική λειτουργία των νοσοκομείων και ιδίως σε λογιστήρια, γραφεία προμηθειών και φαρμακεία, όπου στο κάθε νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί επί χρόνια μια πάγια πρακτική προσαρμοσμένη στις δυνατότητες του κάθε μηχανογραφικού συστήματος.
  • Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί παρ’ όλο που δεν έχουν την αρμοδιότητα προσπαθούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα των εγκυκλίων. Η πλειοψηφία όμως αδυνατεί να κατανοήσει βασικούς όρους - τόσο της πληροφορικής όσο και της λογιστικής - στους οποίους αναφέρεστε κατά κόρον στα έγγραφά σας, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις σας αλλά ακόμη, πολλές φορές, ούτε και να διατυπώσει την αδυναμία αυτή. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν σαφώς πώς να διαχειριστούν τις απαιτήσεις αυτές αλλά ούτε και εσείς να έχετε μια πραγματική εικόνα της κατάστασης.
  • Υπάρχουν νοσοκομεία (κατά τις εκτιμήσεις μας μονοψήφιος αριθμός) όπου όλες οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται δηλαδή, το μηχανογραφικό σύστημα του νοσοκομείου μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, το τμήμα μηχανογράφησης του νοσοκομείου είναι άρτιο και πρόθυμο να βοηθήσει και τα λογιστήρια έχουν εξοικειωθεί. Αυτές οι περιπτώσεις δεν αντανακλούν την πραγματικότητα.
Στη συνέχεια στην επιστολή τονίζεται ότι:
  1. Δεν θα πρέπει να γίνεται από κάθε φαρμακείο νοσοκομείου η ανάδειξη και αναφορά των γενοσήμων φαρμάκων, παρά μόνο από τον ΕΟΦ, ώστε η πληροφόρηση να είναι έγκυρη, ενιαία και να έχει συνεχή ανατροφοδότηση. Δηλαδή να αποστείλει ο ΕΟΦ την αντιστοίχηση και όλα τα νοσοκομεία να αναφέρονται σ’ αυτήν. Σχετικό αίτημα έχουμε αποστείλει στον ΕΟΦ και αναμένουμε.
  2. Το αρχείο της ΕΠΥ, όπως σας έχουμε επισημάνει και προφορικά, έχει λάθη, διπλοεγγραφές και παραλήψεις, οι οποίες παρ’ όλες τις επισημάνσεις δεν έχουν ακόμη διορθωθεί. Η μόνη λύση είναι να σας σταλεί σε αρχείο excel τα φάρμακα που διακινούνται σε κάθε νοσοκομείο με την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες που υποστηρίζουν τα ΟΠΣΥ κάθε νοσοκομείου να αναλάβουν την σχετική αντιστοίχηση κωδικών ( barcode –κωδικό ΕΟΦ – ATC).
  3. Τα έντυπα που μας διαβιβάζονται μέσω των διοικήσεων μας αναφέρονται σε διαγωνισμούς, όταν είναι γνωστό ότι δεν γίνονται ακόμη διαγωνισμοί για την προμήθεια φαρμάκων. Αντίθετα γίνονται το τελευταίο διάστημα σε πολλά νοσοκομεία εκπτώσεις και δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στα έντυπα.
  4. Σχετικά με το παρατηρητήριο τιμών και σε ότι αφορά στα φάρμακα, όπως γνωρίζετε τα νοσοκομεία μέχρι στιγμής προμηθεύονται φάρμακα στην επίσημη νοσοκομειακή τιμή και άρα οι τιμές προμήθειας είναι ενιαίες. Τα διάφορα ποσοστά δεν έχουν αναγωγή σε συσκευασίες προμήθειας ούτε και παντού τα ίδια.
  5. Το σύστημα χορήγησης με ατομική συνταγή – ημερήσια δόση είναι μεν υποχρεωτικό αλλά ούτε τηρείται καθολικά στα νοσοκομεία λόγω αδυναμίας των φαρμακείων (έλλειψη προσωπικού) ούτε υποστηρίζεται από όλα τα μηχανογραφικά συστήματα όπως και η ηλεκτρονική on line συνταγογράφηση (ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και e-νοσηλευτική κάρτα).
  6. Τέλος το barcode δεν εμπεριέχεται στα περισσότερα μηχανογραφικά συστήματα και δεν αντιστοιχίζεται στην ατομική συνταγή – ημερήσια δόση.

Το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ απευθυνόμενο προς την Πρόεδρο της ΕΠΥ τονίζει οτι:

Επειδή ο σκοπός μας είναι κοινός και θα πρέπει όλοι να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση και επειδή κατανοούμε ότι και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας επιβάλουν συνέπεια , για την οποία συμφωνούμε απολύτως, θεωρούμε σκόπιμο να γίνει μια ευρεία συνάντηση εργασίας με το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι ώστε να έχουμε και εμείς και εσείς μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων και των υποχρεώσεών μας. Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφές για μια ακόμη φορά ότι οι φαρμακοποιοί των νοσοκομείων δεν μπορούν να επωμιστούν κάθε αδυναμία του συστήματος.

Όλη η Επιστολή της ΠΕΦΝΙ προς της ΕΠΥ είναι ΕΔΩ.


Πηγή

http://pefni.blogspot.com/2011/02/blog-post_3753.html