11/2/11

Εγκρίθηκαν οι εφημερίες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών για το 2011


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την έγκριση των ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων για το έτος 2011. Αφορά στην αμοιβή 1600 υπαλλήλων των κλάδων αυτών και το ποσό είναι αυξημένο κατά 500.000€ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 2011

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο