11/2/10

Νομοθετικές αλλαγές για τη Φαρμακευτική στο Βέλγιο μετά από 125 χρόνια


Στο Βέλγιο, από τις αρχές του 2009 δύο βασιλικά διατάγματα έχουν δημοσιευθεί στην «Le Moniteur" (το βιβλίο όπου καταγράφονται τα νομοθετήματα).

Το πρώτο της 21ης Ιανουαρίου 2009 έχει ένα σύντομο τίτλο, «Οδηγίες για τους φαρμακοποιούς», αλλά περιέχει 50 σελίδες. Αντικαθιστά το αντίστοιχο διάταγμα, της 31ης Μαΐου 1885 και εισάγει νέους κανονισμούς για τους φαρμακοποιούς στα φαρμακεία.

Αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της διαχείρισης των φαρμακευτικών εργασιών,
  • την ευθύνη των φαρμακοποιών,
  • την προσβασιμότητα των φαρμακείων,
  • την παράδοση των φαρμάκων και
  • διευκρινίζονται επίσης οι καλές πρακτικές για την προετοιμασία φαρμάκων.

Το άρθρο 29 του διατάγματος, ρυθμίζει την πώληση των φαρμάκων στο Διαδίκτυο. Η Εγκύκλιος 536 εφιστά την προσοχή των φαρμακοποιών στα φαρμακεία σε μερικά βασικά σημεία που σχετίζονται με αυτό το θέμα.

Αναμένεται και το αντίστοιχο διάταγμα για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς.

Το δεύτερο διάταγμα της 07 Ιουνίου 2009 ρυθμίζει το θέμα με τα "ηλεκτρονικά έγγραφα που αντικαθιστούν την ιατρική συνταγή του γιατρού στα νοσοκομεία". Η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ηλεκτρονικές υπογραφές είναι νομικά ισχυρές τώρα στα νοσοκομεία του Βελγίου.


Πηγή

EAHP, National news