22/11/09

Προτάσεις της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης για μια νέα Φαρμακευτική πολιτική στα Νοσοκομεία του ΕΣΥΗ ΠΕΦΝΙ-Ένωση κοινοποίησε στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου επιστολή στην οποία αναλύει τη πρότασή της για να περιοριστεί η φαρμακευτική κατανάλωση στα νοσοκομεία.

Στην επιστολή καταγράφονται προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο συζήτησης και σχεδιασμού δράσεων και παρεμβάσεων για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και της βελτίωσης γενικότερα των συνθηκών παροχής της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι προτάσεις, συμπερασματικά, είναι στο παρακάτω πλαίσιο (αναλυτικά είναι εδώ)

  1. Νοσοκομειακή Συσκευασία
  2. Διαπραγμάτευση τιμών – μειοδοτικοί διαγωνισμοί
  3. Συνταγογραφία με βάση την δραστική ουσία
  4. Κωδικοποίηση ενδείξεων χορήγησης, θεραπευτικά πρωτόκολλα
  5. Εγκατάσταση ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος
  6. Διασύνδεση Νοσοκομειακών Φαρμακείων με Βάση Δεδομένων ΕΟΦ – ΙΦΕΤ

Όλη η επιστολή και αναλυτικά οι Προτάσεις είναι εδώ