9/10/09

Νέα ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βίντεο με θέματα προαγωγής της υγείας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα ιστοσελίδα για βίντεο που παράγονται στην Ευρώπη, με θέματα σχετικά με την προαγωγής της υγείας.

Στόχος είναι η ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και να αναδειχθεί τι έχει γίνει σε εκστρατείες δημόσιας υγείας για θέματα όπως την πρόληψη της τοξικομανίας, τις μεταδοτικές ασθένειες, τον καρκίνο ή τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο νέο δικτυακό τόπο από εδώ:
http://www.healthclips.eu/

Από την ιστοσελίδα, μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίγραφο του βίντεο για να το χρησιμοποιείσετε για μη εμπορικούς σκοπούς πληροφόρησης.Πηγές

http://ec.europa.eu/health-eu/


http://ec.europa.eu/health-eu/videos/index_en.htm

http://www.healthclips.eu/