7/10/09

Τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Μέλλον της Νοσοκομειακής ΦαρμακευτικήςΤο κείμενο μπορείτε:

*
να το αντιγράψετε στο δίσκο σας με την επιλογή (Download),
* να το τυπώσετε, με την επιλογή (Print) ή και
* να το δείτε σε πλήρη οθόνη, επιλέγοντας (Fullscreen)

Επίσης
επιλέγοντας από το <View Mode> (Book) μπορείτε να δείτε το κείμενο και σαν βιβλίο ή και σαν παρουσίαση με την επιλογή <Slide>.


Πηγή

http://www.scribd.com/doc/20749817/FIP-Basel-Statements-Greek-Language