1/10/09

Σεμινάριο Φαρμακοκινητικής - Φαρμακοδυναμικής στην Πάτρα


Το Εργαστήριο Φαρμακοκινητικής του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Σεμινάριο Φαρμακοκινητικής - Φαρμακοδυναμικής, 7-8 Δεκεμβρίου 2009, στην Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Workshop μπορούν να στείλουν σχετικό αίτημα και βιογραφικό μέχρι 16.11.09.

Όλες αιτήσεις θα εξεταστούν από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα επιλέξει συμμετέχοντες οι οποίοι θα εγγραφούν δωρεάν και θα έχουν τα έξοδά τους πλήρως καλυμένα (ταξίδι, διαμονή, φαγητό).

Full Programme Final

WorkshopOnPharmacokinetic-PharmacodynamicModeling

Για περισσότερες πληροφορίες:
Gregory B. Sivolapenko
Associate Professor
Department of Pharmacy
Pharmacokinetics Laboratory, Head
University of Patras, 26500 Patras, Greece

www.pharmacy.upatras.gr


Πηγές

http://www.scribd.com/doc/20480326/Full-Programme-Final

http://www.scribd.com/doc/20480636/WorkshopOnPharmacokineticPharmacodynamicModeling