27/4/09

Το Κοινωνικό Διαδίκτυο, η Υγεία 2.0 και η Υγεία στην Ελλάδα το 2009


Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση άνοιξε το συναδελφικό blog http://blog.e-healthgr.com. Η "Ποιότητα στην Υγεία", το "Κόστος των Υπηρεσιών Υγείας", το "Διαδίκτυο 2.0", το “Κοινωνικό Διαδίκτυο”, είναι τα θέματα που πραγματεύεται στο κείμενο που ανάρτησε στη διεύθυνση http://blog.e-healthgr.com/health-2_0-and-greek-health/.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο "Αν “ψηλαφίσουμε” το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη διοίκηση και λειτουργία του ΕΣΥ τα οποία ο ασθενής δε γνωρίζει. Όλοι ζητάμε ελαχιστοποίηση του κόστους χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά ποιες ακόμα μαύρες τρύπες ή παρατυπίες μπορεί να υπάρχουν στον χώρο αυτό. Ακόμα και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, είτε με περιστολή των άσκοπων δαπανών είτε με απελευθέρωση ενός κομματιού της υγείας στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αν υπάρχει υποστελέχωση που οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση του υπάρχοντος προσωπικού, παράβαση των κοινοτικών οδηγιών περί ωραρίων και βαρδιών απασχόλησης, ανύπαρκτες υποδομές και διαδικασίες επιμόρφωσης του προσωπικού, ανύπαρκτη μηχανογράφηση ή υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα εξακολουθήσουν να είναι ποιοτικά υποβαθμισμένες. Ένας από τους τρόπους, λοιπόν, να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια στην σύνολική εικόνα της λειτουργίας του οποιοδήποτε συστήματος υγείας είναι η “ανοιχτή πρόσβαση” (11) σε όλες τις πληροφορίες του. Έμμεσα ή άμεσα χρειαζόμαστε και ένα νέο είδος “συνδικαλισμού”, διαμορφωμένου και προσανατολισμένου στη φιλοσοφία της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2.0 (12). Αν θέλουμε “εξυγίανση”, ελαχιστοποίηση κόστους και καλύτερες υπηρεσίες, στο παιχνίδι της κοινωνικής δικτύωσης, του “ανοιχτού” διαλόγου, της διαφάνειας και του ελέγχου πρέπει να μπουν όλοι όσοι έχουν την πρόσβαση και την ικανότητα να κάνουν τα δημόσια δεδομένα (συγκεκριμένα της υγείας) πραγματικά public (sic)"...

Ο διάλογος που ανοίγει είναι σημαντικός και μπορεί να ευαισθητοποιήσει μεγάλα τμήματα όχι μόνο των επαγγελματιών υγείας και όλων των ενδιαφερομένων.

Για να διαβάσετε όλο το κείμενο μπορείτε να επισκευθείτε τη διεύθυνση: http://blog.e-healthgr.com/health-2_0-and-greek-health/#more-1863


Πηγή

http://blog.e-healthgr.com/health-2_0-and-greek-health/