28/4/09

Η Γενική Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών για το 2009


Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) έχει σαν μέλη τις εθνικές ενώσεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών της Ευρώπης.

Στα μέλη της συμπεριλαμβάνονται οι εθνικές νοσοκομειακές φαρμακευτικές ενώσεις από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και επιπλέον είναι μέλη οι ενώσεις της Ελβετίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας, της Τουρκίας, της Κροατίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ).

Η σύνθεση της EAHP αυξάνεται κάθε χρόνο και, προς το παρόν, αντιπροσωπεύει πάνω από 21.000 νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς σε 29 χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Η αρχή της EAHP έγινε σε ένα επιστημονικό συνέδριο στο Στρασβούργο, όπου ένας αριθμός νοσοκομειακών φαρμακοποιών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν ότι πρέπει να δημιουργήσουν μια νέα ευρωπαϊκή ένωση που να εκπροσωπεί τα κοινά τους συμφέροντα. Έτσι, το 1969, ξεκίνησε η EAHP.

Στις 6 Μαρτίου 1972, οι εκπρόσωποι από έξι ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν το πρώτο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, στη Χάγη, Ολλανδία. Ο πρώτος πρόεδρος της EAHP ήταν ο Marcel Lebas που ήταν από τη Γαλλία.

Οι πρώτες χώρες μέλη ήταν το Βέλγιο, η Βρετανία, η Δανία, η Γαλλία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Ολλανδία. Το 1973, η Ιρλανδία και η Ισπανία εντάχθηκαν EAHP, σύντομα ακολουθούμενη από τη Νορβηγία, την Ελλάδα (το 1988), την Αυστρία, τη Σουηδία και την Ελβετία. Στη δεκαετία του 1990, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Δημοκρατία της Τσεχίας έγιναν μέλη. Πιο πρόσφατα, η Σερβία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και η Τουρκία έγιναν μέλη της EAHP. Η συμμετοχή στην EAHP είναι ανοικτή στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe).


Η Γενική Σύνοδος της EAHP πραγματοποιείται κάθε χρόνο, επί δυόμισι ημέρες, συνήθως για το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.

Εφέτος η Γενική Σύνοδος έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Ντουμπρόβνικ, Κροατία, 18-21 Ιουνίου 2009.Πηγή

http://www.eahp.eu/