12/3/09

Το SPICE προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη

Στο τέλος του 2008, εξέφρασαν την ανησυχία τους σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με το "Spice", ένα φυτικό μείγμα που ελέγχεται από τις αρχές του περασμένου έτους από το EMCDDA, οργανισμό που εφαρμόζει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) για νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Το Spice αναφέρεται σαν ένα μείγμα φυτικής προέλευσης ή μείγμα από φυτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των Indian Warrior and Lion's Tail (1).

Μια σειρά προϊόντων Spice μπορούν να αγοραστούν από το Internet, καθώς και από κεντρικά καταστήματα σε ορισμένα κράτη μέλη και μερικές φορές πωλούνται ως ένα μίγμα αρωματισμού του χώρου.

Μια μελέτη του
EMCDDA το 2008 για τις πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι το Spice συχνά προσφέρεται ως μείγμα για κάπνισμα (2). Οι διαφορετικές γεύσεις και μείγματα που διατίθενται στο εμπόριο είναι με διάφορες ονομασίες όπως: Spice silver, Spice gold, Spice diamond, Spice tropical synergy and Spice Yucatan fire.

Ορισμένοι χρήστες έχουν αναφέρει ότι, όταν καπνίζουν το Spice μπορούν να έχουν παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα που παράγονται από την κάνναβη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μια νέα ψυχοδραστική ουσία, η JWH-018 (Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanon) (3) - συνθετικό-αγωνιστής των υποδοχέων των κανναβινοειδών έχει εντοπιστεί στη Γερμανία και Αυστρία σε τρία τουλάχιστον προϊόντα Spice (gold, silver και diamond). Προς το παρόν είναι ασαφές κατά πόσον το JWH-018 είναι παρόν σε όλα τα προϊόντα Spice ή απλώς σε ορισμένα είδη ή παρτίδες. Είναι επίσης πιθανό ότι και άλλες φυσικές ή συνθετικές ψυχοδραστικές ουσίες προστίθενται στα παρόνομα προϊόντα Spice.

Απαντώντας σε πιθανές ανησυχίες για την υγεία, η Γερμανία και η Αυστρία έχουν αναλάβει νομική δράση κατά τις τελευταίες εβδομάδες για την απαγόρευση ή τον με άλλο τρόπο έλεγχο των προϊόντων Spice. Στην Αυστρία, μια οδηγία σύμφωνα με το νόμο περί Φαρμάκων της 7ης Ιανουαρίου 2009 δηλώνει ότι το κάπνισμα μειγμάτων που περιέχουν JWH-018 οδηγεί σε εξάρτηση. Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί ώστε να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες ώστε να απαγορεύεται να εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά της χώρας. Και οι αυστριακές αρχές εξακολουθούν να επανεξετάζουν κατά πόσον ο έλεγχος απαιτείται να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο για τα ναρκωτικά.

Στη Γερμανία, μετά ένα γρήγορο έλεγχο βάσει του νόμου περί φαρμακευτικών ουσιών του 2008,
βρέθηκαν πέντε κανναβινοειδή (από τα οποία το ένα είναι JWH018) σε μίγματα Spice, οπότε εκδόθηκε κανονισμός με ισχύ από τις 22 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του νόμου περί ναρκωτικών.

Jennifer Hillebrand, Brendan Hughes and Roumen Sedefov

(1) Others include: Baybean, Blue Lotus, Dwarf Scullcap, Honey, Lousewort, Maconha Brava, Marsh mallow, Pink Lotus, Red Clover, Rose, Siberian Motherwort and Vanilla.
(2) Hillebrand, J., Olszewski, D., Sedefov, R. (in press) Substance Use and Misuse, Vol 45.
(3) Another chemical name is (1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole).


Πηγές

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index69413EN.html


http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_69417_EN_EMCDDA-Drugnet65.pdf