14/3/09

Πανελλήνιο Συνέδριο "Στατιστική και Υγεία", Χανιά, Κρήτης, 22-26 Απριλίου 2009Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής διοργανώνεται αυτή τη χρονιά στα Χανιά, Κρήτης, από 22-26 Απριλίου 2009.
Το θέμα του Συνεδρίου είναι "Στατιστική και Υγεία" και διοργανώνεται από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τα συνέδρια του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου περιλαμβάνουν όλες τις θεματικές ενότητες στον ευρύτερο χώρο της Στατιστικής Επιστήμης και των Στοχαστικών Μαθηματικών.

Αναφέρονται μερικές περιοχές:

► Ανάλυση Δεδοµένων
► Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηµατικά
► Αξιοπιστία
► Βιοστατιστική – Βιοµετρία – Ιατρική Στατιστική

► ∆ιαχείριση Κινδύνου
► Εκπαιδευτική Στατιστική
► Επιχειρησιακή Έρευνα
► Θεωρία Αποφάσεων
► Θεωρία Πιθανοτήτων
► Κοινωνική Στατιστική
► Μαθηµατική Στατιστική
► Μπεϋζιανή Στατιστική
► Οικονοµετρία – Οικονοµική Στατιστική
► Περιβαλλοντική Στατιστική
► Ποιοτικός Έλεγχος
► Πρόβλεψη – Χρονοσειρές
► Στατιστική ∆ηµοσκοπήσεων – ∆ειγµατοληψία
► Στοχαστικές ∆ιαδικασίες
► Υπολογιστική Στατιστική – Λογισµικό
► Χρηματοοικονομική Στατιστική

Οι εργασίες παρουσιάζονται με Ανακοίνωση (ομιλία) ή Poster.

► Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να λάβει μέρος με το πολύ τρεις (3) εργασίες και να παρουσιάσει το πολύ μία (1) εργασία και ένα (1) poster
► Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μια ή περισσότερες παρουσιάσεις να γίνουν μόνο με poster
► Η εργασία με Τίτλο και Περίληψη στα αγγλικά παρουσιάζεται (ανακοινώνεται) στα αγγλικά.
► Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή Word ή LaTex στο Ε.Σ.Ι.: esi-stat<στο>hol.gr, μέχρι 13 Μαρτίου 2009.


Πηγές

http://www.tuc.gr/esi2009.html
http://www.tuc.gr/
http://www.esi-stat.gr/