3/3/09

Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος του τρόπου χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους από τα Φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων & από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία


Στη σελίδα του ΠΦΣ αναρτήθηκε ένα έγγραφο του ΙΚΑ για νέα παράταση της εφαρμογής του νόμου για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα Φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία κατ΄εφαρμογή του άρθρου 9 του νόμου 3457/06, με νέα ημερομηνία εφαρμογής την 01-04-2009.

***
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009,
Αρ.Πρωτοκόλλου Γ55/686

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
IΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ KOINΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 36,10241-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Παπασάικα
Αρ. Τηλ.: 210-5213671

θΕΜΑ:«Παράταση τον χρόνου έναρξης ισχύος του τρόπου χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία κατ' Εφαρμογή του άρθρου 9 του νόμου 3457/06» . ¦ -

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, αναφορικά με τον κατάλογο χορηγουμένων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, σας γνωρίζουμε ότι η κ.ο.α. αριθμ. ΔΥΓ3/ΓΠ/151509/19-12-2008(ΦΕΚ Β 2717/31.12.2008) ισχύει από 1-4-2009 για πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

***

Πηγή

Κείμενο μέσω email: Ελένη Ρινάκη, Φαρμακοποιός Msc, PhD, Επιμελήτρια Γ', Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

http://www.pfs.gr/portal/page/portal/pfs/citizen_view_new?newID=639