20/2/09

Η "Λευκή Βίβλος" για τη Νοσοκομειακή και Κοινοτική Φαρμακευτική είναι έτοιμη


Η "Λευκή Βίβλος" (White Paper) για τη Διασυνδεσιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική και στη Κοινοτική Φαρμακευτική, μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, είναι έτοιμη.

Έχει αναρτηθεί από τον Geert Claeys η Έκδοση Νο 1, στην ιστοσελίδα του προγράμματος και μπορείτε να την "κατεβάσετε" και να τη μελετήσετε. Είναι ανοιχτή σε διαβούλευση μέχρι 25 Μαρτίου. Τις προτάσεις ή παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις στείλετε στο email: secretariat@cocir.org

Στη Nosfar είχαμε αναφέρει τη προσπάθεια αυτή (http://nosfar.blogspot.com/2008/04/ihe-pharmacy.html) η οποία είναι η πρώτη που γίνεται για το χώρο μας.

Για την Έκδοση Νο 1.0 συνεργάστηκαν 14 επιστήμονες από διάφορους κλάδους (πληροφορικοί, φαρμακοποιοί, φυσικοί, μαθηματικοί, γιατροί).

Για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της Φαρμακευτικής, είναι σημαντικό ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν συμφωνήσει σε ένα σύνολο κοινών προτύπων επικοινωνίας.

Σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία για την διαλειτουργικότητα των αναγκών του τομέα της Φαρμακευτικής, να περιγράψει τα αντίστοιχα στοιχεία διαλειτουργικότητας, να χρησιμοποιήσει υποθέσεις και να προτείνει μια σειρά από πρότυπα για την εφαρμογή τους.

Η Λευκή Βίβλος μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων συστημάτων για τη Διαλειτουργικότητα στη Φαρμακευτική.

Πηγή

ftp://ftp.ihe.net/International/Europe/Development/Pharmacy/White%20Paper/IHE+Eur-Pharmacy-WhitePaper-PublicComment-1.0.pdf

ftp://ftp.ihe.net/International/Europe/Development/Pharmacy/White%20Paper/IHE%20Pharmacy%20White%20Paper%20-%20Comment%20Template.doc