3/4/08

Συνεδρίαση του IHE-Pharmacy στις Βρυξέλλες


IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) είναι μια πρωτοβουλία από επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της βιομηχανίας που έχει σκοπό να βελτιώσει τον τρόπο που υπολογιστικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ανταλλάσουν πληροφορίες.

Συστήματα που υποστηρίζουν τα IHE Integration Profiles συνεργάζονται καλύτερα, είναι ευκολότερο να εφαρμοσθούν και να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική παροχή της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας.

Τα διάφορα Profiles περιγράφουν κλινικές χρήσεις, περιπτώσεις διαχείρισης πληροφοριών και προσδιορίζουν το πως πρέπει να χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα πρότυπα (HL7, DICOM, κτλ ,...) για την αντιμετώπισή τους.

Στις 17 Μαρτίου 2008 έγινε στις Βρυξέλλες η 2η συνάντηση 17 εκπροσώπων για το πρόγραμμα IHE Ευρώπης για την Φαρμακευτική.

Υπάρχει μία λεπτομερής αναφορά στο blog του Simon Letellier στο Informatique Médicale, TIC & Pharmacie (http://simonletellier.blogspot.com/2008/03/2nd-ihe-europe-pharmacy-meeting.html), οπου μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση της ομάδας για την φαρμακευτική.


Πηγές

http://www.ihe.net/

http://wiki.ihe.net/index.php?title=EPharmacy_Workshop_17_March_2008-Minutes

http://simonletellier.blogspot.com/2008/03/2nd-ihe-europe-pharmacy-meeting.html