20/10/08

Η Ευρώπη για τους ασθενείς


Μία νέα προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας εκδηλώθηκε με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου:

"Η Ευρώπη για τους ασθενείς"

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/news/index_el.htm

Στην ιστοσελίδα υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα παρακάτω θέματα:

Η ιστοσελίδα είναι εξελληνισμένη και στο μενού πλοήγησης αλλά και στα επί μέρους θέματα, όπως πχ στο άρθρο με θέμα:

Στις 2 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Με την ευκαιρία αυτή, η αρμόδια για θέματα υγείας Επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις Τύπου στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε όλη την Ευρώπη με στόχο την ενημέρωση του εθνικού Τύπου και την εξέταση ειδικότερων εθνικών θεμάτων...

Στην ιστοσελίδα μεταξύ των πολλών κειμένων υπάρχουν και βίντεο, όπως τα παρακάτω:

Βίντεο: