20/10/08

Νέα ιστοσελίδα για την ΠΕΦΝΙ-Εταιρία


Η ΠΕΦΝΙ-Εταιρία άλλαξε τόσο τη διεύθυνση όσο και τη δομή του δικτυακού της τόπου. Έτσι μπορείτε πλέον να επισκέπτεστε τη σελίδα στη διεύθυνση:


http://www.pefniet.gr/


Στο μενού της ιστοσελίδας υπάρχουν επιλογές για να πλοηγηθείτε σε:

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα ιστοσελίδα. Η διεύθυνση υπάρχει και στην στήλη μας με τον τίτλο "Χρήσιμες διευθύνσεις".