23/10/08

Εφαρμογή ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Φαρμακείου με τα Νοσηλευτικά τμήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου: εμπειρία και προβληματισμοί


Στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, "Η Νοσοκομειακή Φαρμακευτική σήμερα, προκλήσεις – προβληματισμοί – προοπτική", 16-19 Οκτωβρίου 2008, στο ξενοδοχείο “Corfu Chandris”, Δασιά - Κέρκυρα, το οποίο οργανώθηκε από την ΠΕΦΝΙ Ένωση, παρουσιάστηκε η εργασία:

"Εφαρμογή ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Φαρμακείου με τα Νοσηλευτικά τμήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου: εμπειρία και προβληματισμοί"

Ελένη Ρηνάκη, Φαρμακοποιός Msc, PhD, Επιμελήτρια Γ'
Γιάννης Χατζηαντωνίου, Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Η παρουσίαση της εργασίας ακολουθεί και μπορείτε να την παρακολουθήσετε επιλέγοντας τις διαφάνειες όπως εμφανίζονται στο πλαίσιο ή μπορείτε να δείτε και το σύνολο των διαφανειών, να την "σώσετε" στον υπολογιστή σας (επιλογή-> iPaper) να την εκτυπώσετε, να την δείτε σε πλήρη οθόνη κλπ επιλέγοντας τα αντίστοιχα εικονίδια στο μενού που εμφανίζεται.