29/10/08

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων "Υγεία για όλους" (HFA-DB)


H HFA-DB είναι μια κεντρική βάση δεδομένων με ανεξάρτητα, συγκρίσιμα και ενημερωμένα βασικά στατιστικά στοιχεία για την υγεία. Αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για την υγεία στην Ευρώπη αφότου άρχισε να λειτουργεί με πρωτοβουλία του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Περιέχει χρονολογικές σειρές από το 1970 και μετά.

Η HFA-DB ενημερώνεται ανά διετία και περιέχει περίπου 600 δείκτες για τα 53 ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΠΟΥ. Οι δείκτες καλύπτουν:

* βασικά δημογραφικά στοιχεία
* κατάσταση υγείας (θνησιμότητας, της νοσηρότητας, της υγείας των μητέρων και την υγεία των παιδιών)
* καθοριστικούς παράγοντες της υγείας (όπως ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον)
* υγειονομική περίθαλψη (πόρους και αξιοποίηση)

Η HFA-DB επιτρέπει αναλύσεις για κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και διακρατικές αναλύσεις που εμφανίζονται ως γραφήματα, καμπύλες ή χάρτες, που μπορούν να εξαχθούν σε άλλα προγράμματα λογισμικού.

Τα στοιχεία προέρχονται από:

* ένα εκτενές δίκτυο εμπειρογνωμόνων της κάθε χώρας, που εργάζονται στις στατιστικές υπηρεσίες, στην παρακολούθηση και εποπτεία μονάδων στα υπουργεία,
* την ΠΟΥ/Ευρώπης τμήμα τεχνικών προγραμμάτων και
* από οργανισμούς-εταίρους, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Η HFA-DB μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο ή να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε στο σύνολό της σε έναν υπολογιστή.

Οι χρήστες πρέπει, αν κάνουν χρήση υλικού από την HFA-DB ΠΟΥ/Ευρώπης, να αναφέρουν την κατάλληλη πηγή. Η προτεινόμενη αναφορά είναι:

Health for All database (HFA-DB), Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, (http://www.euro.who.int/hfadb). Υγεία για όλους βάση δεδομένων (HFA-DB), Κοπεγχάγη, Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη, (http://www.euro.who.int/hfadb).

Πηγές

http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter/20/newsletter_en.htm

http://data.euro.who.int/hfadb/