11/7/08

Εφαρμογή της Νοσοκομειακής Συσκευασίας για τα νέα φάρμακα


Ένα χρόνιο αίτημα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ξεκίνησε να υλοποιείται μετά την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΦ σχετικά με την "Ορθή Διαχείριση Φαρμακευτικών Προϊόντων στα Νοσοκομεία".

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης (http://www.pefni.gr/), ο ΕΟΦ με απόφασή του, την με αρ. πρωτ. 38548/10 Ιουνίου 2008, υποχρεώνει τις Φαρμακευτικές εταιρείες

  • να προχωρήσουν στην εφαρμογή της επισήμανσης, για τα εισαγόμενα φάρμακα, ανά "μονάδα δόσης" και στο blister
  • για τα εγχωρίως παραγόμενα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά καλεί τις φαρμακοβιομηχανίες που έχουν την κατάλληλη υποδομή, να εφαρμόσουν την επισήμανση ανά "μονάδα δόσης" μέχρι 30/4/09
  • για τα ήδη κυκλοφορούντα εγχώρια φάρμακα να εναρμονιστούν μέχρι 21/12/2010
  • οι φαρμακοβιομηχανίες που έχουν την δυνατότητα να προσαρμόσουν την διάτρητη συσκευασία να το πράξουν άμεσα, άλλως έχουν προθεσμία μέχρι 1/12/2010 και
  • υποχρεώνονται οι φαρμακοβιομηχανίες να εφαρμόσουν την Νοσοκομειακή συσκευασία με πολλαπλάσιες ατομικές ή ημερήσιες δόσεις στα νέα φάρμακα.
Όλη την σημαντική αυτή εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης στη διεύθυνση: http://pefni.blogspot.com/2008/07/blog-post.html


Πηγή

ΠΕΦΝΙ-Ένωση (http://www.pefni.gr/)

http://pefni.blogspot.com/2008/07/blog-post.html