19/7/08

Απελευθέρωση του Φαρμακευτικού συστήματος στη Σουηδία – ένα παιχνίδι σε τρεις πράξεις!


Η Σουηδία, σε πλήρη αντίθεση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είχε ένα κρατικό μονοπώλιο για τη λιανική πώληση και τη διανομή των φαρμάκων. Η σουηδική κυβέρνηση, σε ένα κύμα εθνικοποιήσεων, δημιούργησε την Apoteket ΑΒ (το Εθνικό Συμβούλιο των Σουηδικών Φαρμακείων) στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στην Apoteket ΑΒ, μια επιχείρηση δημόσιου τομέα που ήταν στην κατοχή του σουηδικού κράτους, απονεμήθηκε το αποκλειστικό προνόμιο της λειτουργίας, και των κοινοτικών φαρμακείων και των φαρμακείων των νοσοκομείων.

Ο παρών συντηρητικός κυβερνητικός συνασπισμός έχει επιλέξει να αλλάξει το σύστημα ριζικά με το να εξαγγείλει την πρόθεσή του να φιλελευθεροποιήσει και τη διανομή και τη λιανική πώληση των φαρμάκων. Συστάθηκε μία πρόσθετη ομάδα εργασίας, που διευθύνεται από τον κ. Lars Reje, η οποία κλήθηκε να συντάξει τις προτάσεις για ένα νέο σύστημα που θα παράσχει την καλύτερη πρόσβαση στα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές υπηρεσίες, θα μειώσει τις τιμές και θα συμβάλει σε μια ασφαλή και ορθολογική χρήση των φαρμάκων.

Ο κ. Reje έχει προτείνει στη σουηδική κυβέρνηση την άρση των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια.

Το πρώτο βήμα θα είναι η άρση των ελέγχων των φαρμακείων των νοσοκομείων, η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2008.
Το δεύτερο βήμα θα είναι να επιτραπεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν τα κοινοτικά φαρμακεία.
Το τελευταίο σύνολο προτάσεων στοχεύει να καταστήσει πολλά φάρμακα OTC διαθέσιμα, χωρίς επαγγελματική επίβλεψη, σε πολλούς λιανικής πώλησης σταθμούς, όπως τα βενζινάδικα και τα παντοπωλεία.

Σχεδόν όλα τα φαρμακεία των νοσοκομείων (κατά προσέγγιση 90) μέχρι σήμερα ρυθμίζονται από συμβάσεις με την Apoteket ΑΒ και με τα τοπικά Συμβούλια των Κομητειών. Υπό τον όρο ότι η απαραίτητη νομοθεσία είναι σε ισχύ, θα δούμε την εμφάνιση ιδιωτικών φαρμακείων νοσοκομείων για πρώτη φορά στην ιστορία της Σουηδίας.

Η Σουηδία κατ’ αυτόν τον τρόπο ετοιμάζεται για μία "Σεπτεμβριανή Επανάσταση" – μιλώντας μεταφορικά και φαρμακευτικά!


Πηγή

Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο του European Journal of Hospital Pharmacy Practice, volume 14, 2008/3, page 13
Συγγραφέας άρθρου: Spinivas Uppugunduri