9/7/08

Τα φάρμακα που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της αιμοκάθαρσης


Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κοινοποιήθηκε στα Νοσοκομεία έγγραφο σύμφωνα με το οποίο:

Περιλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλειο της αιμοκάθαρσης τα πάσης φύσεως υλικά (πλην των φίλτρων και βελονών), οι απαραίτητες φαρμακευτικές ουσίες για την διεξαγωγή της αιμοκάθαρσης (πχ οροί, αντιαρρυθμιστικά, παυσίπονα), οι εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και οι πάσης φύσεως ηπαρίνες, κλασσικού ή χαμηλού μοριακού βάρους.

Δεν περιλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλειο της αιμοκάθαρσης τα Αμινοξέα, Σϊδηρος iv, Ερυθροποιητίνη, βιταμίνη D, και ανάλογα a-carnitine, Human Albumin και ακόμα φωσφοροδεσμευτικά και ασβεστομιμητικά, τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία της αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της αιμοκάθαρσης.

Με <κλικ> στην εικόνα μπορείτε να δείτε το έγγραφο σε μεγάλο μέγεθος.