13/6/08

Η 38η Γενική Σύνοδος της ΕΑΗΡ, European Association of Hospital Pharmacists


Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών - European Association of Hospital Pharmacists- στην Κοπεγχάγη, 06-08 Ιουνίου 2008. Στη Γενική Σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι 25 χωρών μελών της ΕΑΗΡ.

Στην ΕΑΗΡ μπορούν να γίνουν μέλη όλες οι Οργανώσεις Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών των οποίων οι χώρες είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και εκπροσωπεί περισσότερους από 22000 νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς. Σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέλη είναι 47 χώρες.

Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, που αναφέρεται στα παρακάτω θέματα:


* Εισαγωγικά

* Το πρόβλημα της Γερμανίας

* Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής – EurAHP

* FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

* Το περιοδικό EJHP

* Το Συνέδριο του Μάαστριχτ

* Η νέα ιστοσελίδα της ΕΑΗΡ και η ΙΗΕ Εurope

* Οι προτάσεις της ΠΕΦΝΙ

* Ειδικότητα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής – PHARMINE

* EuPasNet

* Η υπόθεση “ΕΕ κατά της Ισπανίας για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων”

* Επίσκεψη στο Νοσοκομειακό Φαρμακείο του Κεντρικού Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης

* Η Γενική Σύνοδος για το 2009 και το 2010