30/1/08

Σεμινάριο της ΠΕΦΝΙ-Εταιρείας για τις Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική


Η ΠΕΦΝΙ-Εταιρεία διοργανώνει Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Αθήνα και στην Αίγυπτο, από 26 – 31 Μαρτίου 2008.

Το θέμα του Σεμιναρίου είναι “Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και Νοσοκομειακή Φαρμακευτική”.

Στο Σεμινάριο θα συμμετάσχουν φαρμακοποιοί από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, στα πλαίσια της ενίσχυσης των φιλικών και αδελφικών σχέσεων των χωρών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΦΝΙ-Εταιρεία είχε διοργανώσει το 2006 Σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη και Κωνσταντινούπολη που είχε εξαιρετική επιτυχία και το είχαμε καλύψει από την Nosfar (http://nosfar.blogspot.com/2006/06/blog-post.html).

Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο Σεμινάριο της ΠΕΦΝΙ-Εταιρείας το αργότερο μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2008.