31/1/08

Τι συμβαίνει με το ΙΦΕΤ και τη χορήγηση φαρμάκων στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία;


Το ΙΦΕΤ -Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας- http://www.ifet.gr/ έχει σαν
αποστολή την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνογνωσίας στον τομέα του φαρμάκου και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.

Με αποκλειστικό γνώμονα τη συμβολή στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, το ΙΦΕΤ προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη και την επιστημονική κοινότητα που σχετίζεται με την υγεία:
  • Άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρμακα απαραίτητα για τη δημόσια υγεία
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διενέργεια μελετών βιοϊσοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας
  • Παραγωγή Μεθαδόνης, ποσίμων διαλυμάτων και δισκίων
  • Ανάπτυξη εφαρμογών οργάνωσης και μηχανογράφησης στο χώρο της υγείας
  • Παροχή επίσημης και έγκυρης πληροφόρησης στους επιστήμονες του χώρου της υγείας
Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) είναι ανώνυμη εταιρεία, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το ΙΦΕΤ ιδρύθηκε το 1991 έπειτα από τη συγχώνευση της τότε Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (ΕΦ) και της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (ΚΦ). Το 2001 ενσωματώθηκε στο ΙΦΕΤ η Φαρμέτρικα.

Το ΙΦΕΤ εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά φάρμακα απαραίτητα για τη Δημόσια Υγεία που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας. Το ΙΦΕΤ εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά φάρμακα αναγκαία για τη Δημόσια Υγεία που δεν διατίθενται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, είτε γιατί δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, είτε γιατί είναι νέα φάρμακα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμα στη χώρα μας.

Τα φάρμακα αυτά εισάγονται από χώρες της Ευρώπης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έγκριση του ΕΟΦ. Διατίθενται στην αγορά είτε όπως τα άλλα κυκλοφορούντα φάρμακα (Φάρμακα Μόνιμης Κάλυψης), είτε αποκλειστικά στα Νοσοκομεία (Φάρμακα Νοσοκομειακής Κάλυψης), είτε μέσω φαρμακείων σε ασθενείς (Ατομικές παραγγελίες). Τέλος, συχνά εισάγονται φάρμακα για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες (Φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης).

Το ΙΦΕΤ παράγει εγχώρια αριθμό μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων ("ορφανά") όπως π.χ. αντίδοτα. και έχει την ευθύνη για την διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καθώς και την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ελλείψεων της αγοράς μετά από εντολή του ΕΟΦ ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω στοιχεία, που προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του (http://www.ifet.gr/activities.htm), ο ρόλος του ΙΦΕΤ είναι μοναδικός. Φαίνεται όμως οτι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό παρουσιάζεται έντονο στη σχέση του με τα Νοσοκομεία και τη παροχή φαρμάκων μετά από αιτήματα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.

Τελευταία το ΙΦΕΤ ζητάει, ειδικά για τα ακριβά Νοσοκομειακά Φάρμακα που υπερβαίνει η αξία τους τα 3.000 ευρώ, εκτός από Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Νοσοκομείου (το οποίο συνεδριάζει στην καλύτερη των περιπτώσεων κάθε 15 -30 ημέρες) και την Βεβαίωση του ΔΣ οτι το Τιμολόγιο θα εξοφληθεί εντός ενός μηνός από την έκδοσή του!

Αυτό το αίτημα είναι αδύνατον να εκπληρωθεί, διότι ακόμα και αν το Φαρμακευτικό τμήμα στείλει άμεσα τα Τιμολόγια στο Λογιστήριο (τα περισσότερα Νοσοκομειακά Φαρμακεία έχουν ελάχιστο ή καθόλου Διοικητικό προσωπικό και τα Τιμολόγια εκκαθαρίζονται και αποστέλλονται στο Λογιστήριο στο τέλος κάθε μήνα, στην ιδανική περίπτωση!), τα Λογιστήρια των Νοσοκομείων στείλουν για έγκριση της δαπάνης στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα Τιμολόγια άμεσα (πράγμα πολύ δύσκολο διότι τα Λογιστήρια εκκαθαρίζουν Τιμολόγια συνήθως 2-12 μηνών), είναι πρακτικά αδύνατον να εξοφληθούν, ακόμα και αν υπάρχουν τα χρήματα από τα Νοσοκομεία (δεδομένα οτι τα αντίστοιχα χρήματα το Ασφαλιστικό Ταμείο του ασθενούς, για τον οποίο προορίζεται το φάρμακο, θα καταβάλει το κόστος στο Νοσοκομείο μετά από 3-24 μήνες!).

Δεδομένου οτι οι Διατάξεις ορίζουν οτι τα Τιμολόγια των φαρμάκων πρέπει να εξοφλούνται εντός 3 μηνών από την έκδοσή τους (που και αυτή η διαδικασία δεν εφαρμόζεται πάντα στην πράξη!), φαίνεται οτι πρέπει να αναθεωρηθεί η αντιμετώπιση του ΙΦΕΤ προς τα Νοσοκομεία, διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ο μόνος που θα έχει πρόβλημα είναι ο ασθενής που περιμένει σαν το “μάνα εξ ουρανού” το φάρμακο πάνω στο οποίο κρέμεται, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά, η ίδια η ζωή του!


Πηγές

http://www.ifet.gr/
http://www.ifet.gr/activities_products.htm
http://www.tovima.gr/print_article.php?e=B&f=15272&m=A45&aa=1