5/12/06

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Χρόνο Εργασίας


Στις 7 Νοεμβρίου 2006, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υποθέσεων Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών κάτω από τη Φινλανδική Προεδρία, απέτυχαν να επιτύχουν μια συμφωνία για την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Χρόνο Εργασίας (European Working Time Directive, EWTD). Οι Φινλανδοί είχαν προτείνει έναν συμβιβασμό που δεν ικανοποίησε τα αιτήματα των αντιπροσώπων των κρατών μελών οι οποίοι ζητούσαν μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Η φινλανδική πρόταση ήταν "να καταργηθεί σταδιακά" αυτή η επιλογή.

Καθώς το κείμενο παραμένει αμετάβλητο, οι ρυθμίσεις για το χρόνο εργασίας είναι οι ακόλουθες:

* Οχι περισσότερες από 48 ώρες εργασίας την εβδομάδα
* 11 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης σε 24 ώρες
* 24 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης σε 7 ημέρες (ή 48 ώρες σε 14 ημέρες)
* 20 λεπτά διάλειμα στις περιόδους εργασίας πάνω από 6 ωρών
* 4 εβδομάδες ετήσιας άδειας
* Παροχές για τους εργαζόμενους τη νύχτα

Αυτό αφήνει τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς με το πρόβλημα του χρόνου ετοιμότητας (σημ. εφημερίας) που εκτελείται στο νοσοκομείο και μετριέται ως τμήμα του μέγιστου χρόνου απασχόλησης 48 ωρών τους εβδομαδιαίως, εάν το πρόσωπο πραγματικά πραγματοποιεί μερικές δραστηριότητες ενώ είναι on-call ή όχι (οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν ότι: το on-call καθήκον που εκτελείται από τους προσφέροντες ιατρικές υπηρεσίες και άλλους εργαζομένους, όταν πρέπει να είναι φυσικά παρόντες στις θέσεις εργασίας τους, πρέπει να θεωρηθεί σαν χρόνος απασχόλησης).

Πηγή

EAHP Monitor
http://www.eahp.eu/asp/monitor_news_detail.asp?ID=15&m=11