2/12/06

Σεμινάριο της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης


Από την ΠΕΦΝΙ-Ένωση ανακοινώθηκε στο περιοδικό "Δελτίο Νοσοκομεικής Φαρμακευτικής", τεύχος 2, Οκτ-Δεκ 2006, σελ. 25, η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής του Σεμιναρίου για το 2007. Η πρώτη ανακοίνωση αναφέρει ότι:

Το πρώτο Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 2-4 Φεβρουαρίου 2007 στο Βόλο.

Σε επόμενη ενημέρωση θα ανακοινωθούν και οι διάφορες λεπτομέρειες (πχ πρόγραμμα κλπ).