21/11/05

Ουραγός η Ελλάδα με βάση την «ψηφιακή ετοιμότητα»


Με τον παραπάνω τίτλο και υπότιτλο το “Η σκληρή e-πραγματικότητα”, το in.gr (http://www.in.gr) περιγράφει την ελληνική πραγματικότητα στα θέματα του Διαδικτύου. Η διαχείριση του Διαδικτύου αφορά όλους τους έλληνες πολίτες που θέλουν να βλέπουν λίγο μακρύτερα από την εξώπορτά τους. Το άρθρο ακολουθεί:

“Στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα με βάση τους λεγόμενους δείκτες ψηφιακής ετοιμότητας. Η απόφαση του ΟΤΕ να αυξήσει το κόστος πρόσβασης στο Ίντερνετ ανέδειξε τη θλιβερή πραγματικότητα: καθυστέρηση στις ψηφιακές υποδομές, έλλειψη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, απαξίωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τον Economist Intelligence Unit που επικαλείται το Βήμα της Κυριακής. Το χειρότερο όμως είναι ότι η χώρας μας κάθε χρόνο υποχωρεί και μία θέση πιο πίσω...

Στις αρχές του περασμένου αιώνα η ανταγωνιστική ισχύς των κρατών μετρούνταν με τους ίππους των εγκατεστημένων μηχανών και τα κιλοβάτ που διακινούνταν μέσα στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα βασικός δείκτης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών θεωρείται η «ψηφιακή ισχύς». Δεν μετρείται πια σε ατμόιππους αλλά με τους εγκατεστημένους υπολογιστές, την πυκνότητα και την ταχύτητα των ηλεκτρονικών δικτύων, την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και την ικανότητα των πολιτών να χειρίζονται και να αξιοποιούν τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η ανατροπή αυτής της κατάστασης απαιτεί μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες που να κάνουν πράξη την επιταγή του Συντάγματος για διευκόλυνση της πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το άρθρο 5α προβλέπει: «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους.»

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Πολλές φορές η Κοινωνία της Πληροφορίας αντιμετωπίζεται ως ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις, ενώ το αντικείμενό της είναι πολύ ευρύτερο και οι στόχοι της βαθιά πολιτικοί.

Βασικός της στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επιβίωσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα. Να αναπτυχθούν οι υποδομές για την κοινωνία και την οικονομία της γνώσης.

Η σημασία της, όπως τονίζουν κορυφαίοι πολιτικοί στην Ελλάδα και στη Δυτική Ευρώπη, είναι πλέον ανάλογη με αυτή που είχαν οι σιδηρόδρομοι, τα ηλεκτρικά δίκτυα ή οι αυτοκινητόδρομοι σε διάφορες φάσεις της βιομηχανικής εποχής.”

Πηγή: news.in.gr, http://www.in.gr/news/article.asp?lngentityid=664920&lngdtrid=252

Συνδέσεις:

Forum: Υπέρογκες αυξήσεις στo Internet
http://forums.services.in.gr/readsubject.page?sid=92&mid=0

Κατακραυγή στο Διαδίκτυο για το υψηλό κόστος πρόσβασης (18/11/2005)
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=664551

Στη Βουλή το θέμα των αυξήσεων στις απλές συνδέσεις Internet (16/11/2005)
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=664029

Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet
http://www.eexi.gr/