17/11/05

Μεταρρύθμιση του συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης


Ο Υπουργός Υγείας και οι συναρμόδιοι Υπουργοί κατόπιν της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης προωθούν τη ψήφιση του στη Βουλή.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
(http://www.mohaw.gr/gr/theministry/nea/deltia.2005-11-17.4161054994)

και το Προσχέδιο Νόμου, όπως έχει διαμορφωθεί, υπάρχει στη διεύθυνση:
http://www.mohaw.gr/gr/thefuture/prosexos/farmaka_sxedio_nomou.doc

Μία σημαντική διάταξη στο προσχέδιο νόμου είναι το άρθρο 14, σύμφωνα με το οποίο:

Άρθρο 14
Συνεχίζεται η καταβολή στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς του εφάπαξ ποσού του εδαφίου γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α’, 72). Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Περιμένουμε τη συζήτηση και τη ψήφισή του στο Κοινοβούλιο για να δούμε αν υπάρξει βουλευτής για να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι που να αφορά τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς. Σε αυτό το σημείο περιμένουμε να δούμε και τις παρεμβάσεις του συλλόγου μας.