14/11/05

Πλήρες αρχείο ιδιοσκευασμάτων ανθρώπινης χρήσης από τον ΕΟΦ


Στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ (http://www.eof.gr) έχει αναρτηθεί μία νέα σύνδεση, με τον τίτλο "e-ξυπηρέτηση φορέων υγείας" από την οποία μπορούμε να κάνουμε εγγραφή ώστε να παραλάβουμε το αρχείο του ΕΟΦ. Μετά την αποστολή των στοιχείων που συμπληρώνουμε ο ΕΟΦ μας στέλνει ένα email σύμφωνα με το οποίο πρέπει:

"Με σκοπό να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης, ο
εξουσιοδοτημένος χρήστης του φορέα σας οφείλει να επισκεφθεί την Διεύθυνση
Μηχανογράφησης του ΕΟΦ, ώστε να παραλάβει εγγράφως τον κωδικό πρόσβασης
στο σύστημα.

Απαιτούμενα έγγραφα:
1. Εξουσιοδότηση από το φορέα.
2. Φωτοτυπία του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου."

Το πλήρες κείμενο του ΕΟΦ είναι το παρακάτω:

Η εφαρμογή εξυπηρέτησης φορέων υγείας απευθύνεται αποκλειστικά στα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία της χώρας. Με τη χρήση της, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας πλήρες αρχείο ιδιοσκευασμάτων ανθρώπινης χρήσης, το οποίο ανανεώνεται εβδομαδιαίως.

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

Κωδικός ΕΟΦ, barcode, ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα, συσκευασία, λιανική και νοσοκομειακή τιμή.

Το αρχείο είναι σειριακής μορφής (csv, semicolon delimited) ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του από υπολογιστικά συστήματα και βάσεις δεδομένων.

Αρχικά, απαιτείται να καταχωρήσετε στο σύστημα τα βασικά στοιχεία του φορέα υγείας, καθώς και του εξουσιοδοτημένου για τη χρήση του συστήματος προσώπου. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής σας, θα σας αποσταλεί ενημερωτικό e-mail για τη διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284, Χολαργός
Διεύθυνση Μηχανογράφησης (1ος όροφος)
Πληροφορίες: κ. Αγνή Ασημοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6507251, 210 6507217
http://www.eof.gr


(Πηγή: http://www.eof.gr/index.html)