11/9/15

Επαφές της ΠΕΦΝΙ με τον υπηρεσιακό Υπουργό Υγείας για θέματα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ αναρτήθηκε ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αναφέρεται ότι

Στα πλαίσια συναντήσεων του υπηρεσιακού Υπουργού Υγείας, κ. Αθανάσιου -Μελέτιου Δημόπουλου με εκπροσώπους φορέων, την Τρίτη 8-9-15 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του με την πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της ΠΕΦΝΙ.

Στα πλαίσια της συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα στο Υπουργείο Υγείας, παραδόθηκε στον υπουργό επιστολή με τα βασικά προβλήματα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των Φαρμακοποιών ανά Νοσοκομείο και ανά Υ.Πε. , τα «κενά» που υπάρχουν, και τις θέσεις του συλλόγου μας σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί στην παροχή ποιοτικότερης και οικονομικά αποδοτικότερης φροντίδας υγείας. Επικουρικά κατατέθηκαν και τα Πανευρωπαϊκά Πρότυπα άσκησης της Νοσοκομειακής φαρμακευτικής όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από την Ε.Α.Η.Ρ, καθώς και τα πρότυπα εφαρμογής της Ογκολογικής Φαρμακευτικής σύμφωνα με την E.S.O.P.
- Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα εξής θέματα:

> 1. Στην δραματική υποστελέχωση των Νοσοκομειακών Φαρμακείων της χώρας και την ανάγκη άμεσων προσλήψεων (φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείου). Επισημάνθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος- όπως πχ νησιά που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στη κάλυψη του πληθυσμού- υπάρχουν νοσοκομειακά φαρμακεία χωρίς φαρμακοποιό επί μακρόν. Στο σημείο αυτό μας επικαιροποιήθηκε η ενημέρωση ότι η διαδικασία των αναμενόμενων προσλήψεων νοσοκομειακών φαρμακοποιών που προωθήθηκε από την προηγούμενη ηγεσία του Υ.Υ. είναι πλέον στο Α.Σ.Ε.Π.

> 2. Στην υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων η οποία οδήγησε ανάμεσα στα άλλα στο παράδοξο φαινόμενο τα νοσοκομειακά φάρμακα υψηλού κόστους να μη χορηγούνται τα τελευταία χρόνια από τα φαρμακεία των νοσοκομείων αλλά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι βαριά πάσχοντες ασθενείς και οι οικογένειές τους. Επισημάνθηκε η πάγια θέση της ΠΕΦΝΙ για την αναγκαιότητα της σχετικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Στο σημείο αυτό πληροφορηθήκαμε ότι 90 εκ. ευρώ θα προστεθούν στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων στις 10/9/15. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ηγεσία για την ανεύρεση των σχετικών κονδυλίων και την επαναφορά των νοσοκομειακών φαρμάκων στον φυσικό χώρο διαχείρισής τους.

> 3. Τονίστηκε η μη εφαρμογή από πολλές διοικήσεις Νοσοκομείων της νομοθεσίας που σχετίζεται με την απομάκρυνση της διαχείρισης των αντιδραστηρίων και του υγειονομικού υλικού από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

> 4. Αναφερθήκαμε αναλυτικά και με παραδείγματα στα μειωμένα κονδύλια και τη μη ορθολογική κατανομή των εφημεριών μας στα διάφορα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες εφημέρευσης των νοσοκομείων. Τονίστηκε δε η ανάγκη του ετήσιου προγραμματισμού των εφημεριών μας ανά νοσοκομείο.

Για όλα τα παραπάνω ζητήθηκε η συνδρομή του υπουργού βάσει των αρμοδιοτήτων του.

Επίσης ενημερώσαμε για τα εξής θέματα:

> 1. Την μη εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στα Νοσοκομεία, την μη ουσιαστική λειτουργία των ογκολογικών συμβουλίων, των επιτροπών θρέψης, επιτροπών θεραπευτικών πρωτοκόλλων κλπ, ενέργειες που μπορούν να ενδυναμώσουν την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών και να στηρίξουν την οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων με την εξοικονόμηση πόρων. Εδώ επισημάνθηκε και ο ιδιαίτερος ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών για τις κλινικές μελέτες που γίνονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα.

> 2. Την ανάγκη δημιουργίας πιστοποιημένων μονάδων διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων, καθώς και τη δυνατότητα λειτουργίας κεντρικών μονάδων διάλυσης με την επιστημονική εποπτεία των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, θέτοντας ως αναγκαίες προϋποθέσεις την κατάλληλη στελέχωση και την εκπαίδευση των εργαζομένων εκεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως στόχο τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων

> 3. Τον σημαντικό ρόλο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που παρέχεται από τα ΠΕΔΥ με την επισήμανση ότι στη σχετική νομοθεσία ο φαρμακοποιός έχει «ξεχαστεί» και δεν συμπεριλαμβάνεται, ενώ το σύνολο των ΚΥ και των δομών του ΠΕΔΥ της χώρας αδιαλείπτως καλύπτονται με φαρμακευτικό υλικό από τα Νοσοκομειακά φαρμακεία

> 4. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα που σχετίζονται με την ειδικότητα του Νοσοκομειακού και Κλινικού Φαρμακοποιού και τις ενέργειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την ΕΑΗΡ. Στο σημείο αυτό ο Υπουργός αναφέρθηκε στην προσωπική εμπειρία του από νοσοκομείο των Η.Π.Α., 25 χρόνια πριν(!) όπου στην ομάδα εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών συμμετείχε οπωσδήποτε και ο κλινικός φαρμακοποιός.

> 5. Την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαγωνισμών της ΕΠΥ και την μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ενιαίας πληροφοριακής διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δομών. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ) και στα προβλήματα που υπάρχουν από την μη διασύνδεση με τα πληροφοριακά προγράμματα των νοσοκομείων ( με αναφορά παραδειγμάτων σε θέματα φαρμακευτικής κάλυψης εξωτερικών και προνοιακών ασθενών)

> 6. Τέλος αναφερθήκαμε στην απαραίτητη επιτάχυνση των διαδικασιών της έκδοσης των νέων οργανισμών των νοσοκομείων προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο της σύνθεσης και της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

- Δεδομένου ότι στο πρόσωπο του υπηρεσιακού Υπουργού Υγείας κ. Δημόπουλου συγκεντρώνονται οι ιδιότητες του κλινικού ιατρού (ογκολόγος- αιματολόγος με σημαντικότατο επιστημονικό έργο και εμπειρία), του ανώτατου εκπαιδευτικού (Πρύτανης ΕΚΠΑ) και του ανώτατου θεσμικού παράγοντα (Υπουργός Υγείας), η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα κατανόησης από τον Υπουργό των θέσεων και προτάσεων της ΠΕΦΝΙ καθώς και των προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο μας. Αποσπάσαμε δε την υπόσχεση ότι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Υπηρεσιακού Υπουργού Υγείας, θα συνδράμει τα μέγιστα στην επίλυση των τρεχόντων θεμάτων μας.

Συνάδελφοι, Το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ, στα πλαίσια των ενεργειών του και της συνεχιζόμενης επικοινωνίας του με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία κοινοποίησης του αναντικατάστατου ρόλου των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών αλλά και των σοβαρών προβλημάτων του χώρου και προχωρά με σταθερά και συγκροτημένα βήματα προς την επίτευξη των στόχων μας.

Επίσης αναρτήθηκε και επιστολή προς τον Υπουργό κ. Αθανάσιο Δημόπουλο, στην οποία αναφέρεται:

Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των καθηκόντων σας.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας.

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και στα πλαίσια της συνάντησή μας θα θέλαμε να σας εκθέσουμε την εμπειρία μας για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας, καθώς και τις προτάσεις μας σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Όπως γνωρίζετε θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης είναι:

• Η δυσκολία πρόσβασης του ασθενή στο Νοσοκομειακό φάρμακο
• Η ενίσχυση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
• Η αντιμετώπιση της επί μακρόν υποστελέχωσης των Νοσοκομειακών φαρμακείων
• Οι θεσμικές εκκρεμότητες του κλάδου που αφορούν στην αναβάθμιση του κλινικού ρόλου των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
• Λειτουργικά προβλήματα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (π.χ. προμήθειες Ε.Π.Υ., διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, διαχείριση φαρμάκων κλινικών μελετών)

Θεωρούμε απαράδεκτο το φαινόμενο που παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια, (δηλαδή της απομάκρυνσης των Νοσοκομειακών φαρμάκων από τον φυσικό τους χώρο και της μη τήρησης ασφαλούς διακίνησης). Επισημαίνουμε ότι το γεγονός αυτό δεν εξοικονομεί πόρους από τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, επηρεάζει αρνητικά τα registries και ταλαιπωρεί σοβαρά τους ασθενείς.

Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, θα βοηθήσετε για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία θα πετύχουν την απρόσκοπτη και ασφαλή φαρμακευτική κάλυψη όλων των ασθενών που απευθύνονται στα δημόσια Νοσοκομεία.

Κύριε Υπουργέ, οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που αφορούν στο φάρμακο, αν και λίγοι αριθμητικά σε σχέση με τους υπόλοιπους λειτουργούς υγείας του Ε.Σ.Υ., έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να συμβάλουμε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση του κοινωνικού προφίλ της Δημόσιας υγείας.

Οι Επιστολές της ΠΕΦΝΙ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ