12/12/14

Άνοιξαν οι προσφορές για τον πρώτο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της ΕΠΥ


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, με ηλεκτρονικό τρόπο, του πρώτου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού – Συμφωνία Πλαίσιο, για την προμήθεια φαρμάκου, είκοσι (20) δραστικών ουσιών, για τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, προϋπολογισμού 33.7 εκατ. Ευρώ.

Είναι ο πρώτος κεντρικός διαγωνισμός που διενεργείται στον τομέα της υγείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).


Όπως είναι γνωστό και στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του συστήματος των κρατικών προμηθειών, η εφαρμογή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη διενέργεια διαγωνισμών από τους φορείς του ελληνικού δημοσίου είναι πλέον υποχρεωτική από 1.10.2014.

Στον πρώτο αυτό Διεθνή Ηλεκτρονικό συμμετείχαν είκοσι πέντε (25) εταιρίες.

Πηγή

Ε.Π.Υ.