11/12/14

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας για τον Γιατρό και τον Ασθενή


Στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Δεκεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα, στις 17 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το προσυνεδριακό φροντιστήριο με θέμα: "Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας για τον Γιατρό και τον Ασθενή".

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Λευτέρης Θηραίος, ΓΓ Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών - Αντιπρόεδρος HL7 Hellas, Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος HL7 Hellas

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να αναδειχθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στην ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη και την Ελλάδα και πως αυτές επηρεάζουν τους εμπλεκόμενους φορείς: Ιατρική Κοινότητα, Ασθενείς, Πολιτεία, Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Θεματικές Ενότητες:
1. Νέο Θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης eHealth εφαρμογών στην Ελλάδα
2. Νέες εξελίξεις στην Ε.Ε. – δημιουργία ενιαίας αγοράς ιατρικής πληροφορικής – πιστοποίηση λογισμικών
3. Η έννοια της διαλειτουργικότητας – Εφαρμογές, πρότυπα και πλαίσιο διαλειτουργικότητας
4. Evidence-based Medicine και Κλινική Διακυβέρνηση
5. Patient Summary & Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
6. Θεραπευτικά/Κλινικά Πρωτόκολλα
7. Clinical/Medical Audit
8. Μητρώα Ασθενών
 9. Διασυνοριακή Υγείας – Ιατρικός Τουρισμός
10. Στρατηγικές patient engagement

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Στελέχη πληροφορικής μονάδων υγείας εταιρειών πληροφοριακών συστημάτων για την υγεία, Διοικητές και στελέχη ΥΠΕ και νοσοκομείων, στελέχη ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ, στελέχη πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, Ιατροί

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εισαγωγή – Χαιρετισμός: Χ. Παπανικολάου, Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

10:00 - 12:00 Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτρονικής υγείας
10:00 - 10:20 Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας στην Ελλάδα – Ε. Θηραίος
10:20 - 10:40 Η Πολιτική της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική υγεία – Μ. Μπουμπάκη
10:40 - 11:00 Πλαίσιο διαλειτουργικότητας και πιστοποίηση εφαρμογών: το έργο Antilope – Α. Μπέρλερ
11:00 - 11:20 Ευρωπαϊκό θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον για την ηλεκτρονική υγεία - Ζ. Κολίτση
11:20 – 11:40 Δίκτυο Οικοσυστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας: η διεθνής και η ελληνική εμπειρία – Θ. Βοντετσιάνος
11:40 - 12:00 Ερωτήσεις
12:00 - 12:30 Διάλειμμα – καφές

12:30 - 14:00 Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση – εργαλεία για τον Ιατρό
12:30 - 12:45 Η εμπειρία εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα – Ε. Φωτιάδου
12:45 - 13:00 SOHealth: σχεδιασμός εφαρμογής συνοπτικού ιστορικού υγείας – Α. Τριανταφυλλίδη 
13:00 - 13:15 Η επόμενη μέρα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις – Χ. Καρανίκας
13:15 - 13:30 Βέλτιστες εφαρμογές συνοπτικού ιστορικού υγείας: η διεθνής εμπειρία – Α. Τάγαρης
13:30 - 13:45 Μητρώα ασθενών: το παράδειγμα της εφαρμογής τους στα συνταγογραφικά ρευματολογικά πρωτόκολλα - Π. Τρόντζας
13:45 - 14:00 Ερωτήσεις
14:00 - 14:30: Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

14:30 - 16:00 Πρότυπα – Διαλειτουργικότητα – Ποιότητα Ιατρικών δεδομένων
14:30 – 14:45 Περιβάλλον διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – Α. Ασημακόπουλος
14:45 - 15:00 Ποιότητα ιατρικών δεδομένων στα ελληνικά νοσοκομεία: λύσεις και προβλήματα – Φ. Βάββας
15:00 – 15:15 mHealth διαλειτουργικότητα και πρότυπα: τα νέα μοντέλα πρόληψης και θεραπείας – Π. Αγγελίδης
15:15 – 15:30 Τα διεθνή πρότυπα του HL7 CDA, FHIR, EHR-S-FM,εργαλεία για τη ποιότητα των ιατρικών δεδομένων - Ν. Κυριακουλάκος
15:30 – 15:45 Πρότυπα – Διαλειτουργικότητα – Ποιότητα Ιατρικών δεδομένων: που βρίσκεται η Ελληνική Αγορά Ιατρικής Πληροφορικής – Γ. Κακουλίδης
13:45 - 14:00 Ερωτήσεις
16:00 - 16:30 Διάλειμμα – καφές

16:30 - 18:00: Καινοτομία και ηλεκτρονική υγεία: εφαρμοσμένα παραδείγματα
16:30 - 16:45 Αυτοδιαχείριση προσωποποιημένης πληροφορίας ηλεκτρονικής υγείας από τους πολίτες - Κ. Μαριάς
16:45 - 17:00 Καινοτόμες δράσεις ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στον ιδιωτικό τομέα - Μ. Αδάλογλου
17:00-17:15 O Ασφαλιστικός Φάκελος Υγείας του ΕΟΠΥΥ - Ν. Παπανικολάου
17:15 - 17:30 Η χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο για Clinical Audit - Θ. Λοπαταζίδης
17:30 - 18:00 Ερωτήσεις – Κλείσιμο Φροντιστηρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Παρουσιάσεις εισηγήσεων Ερωτηματολόγια Επιδείξεις λογισμικών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
Λευτέρης Θηραίος, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών - Αντιπρόεδρος HL7 Hellas
Μίνα Μπουμπάκη, Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ηλεκτρονικής Υγείας.
Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος HL7 Hellas
Δρ. Ζωή Κολίτση, εμπειρογνώμων ηλεκτρονικής υγείας, ΑΠΘ
Θεόδωρος Βοντετσιάνος, Διευθυντής μονάδας eHealth, Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία»
Ελπίδα Φωτιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας, Σύμβουλος Πληροφορικής Υγείας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Δρ Αναστάσιος Τάγαρης, Εκτελεστικός Διευθυντής HL7 Hellas
Παναγιώτης Τρόντζας, Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Αλέξανδρος Ασημακόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Ασφάλειας Συστημάτων ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Φώτης Βάββας, Διοικητής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Παντελής Αγγελίδης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Νικόλαος Κυριακουλάκος, Υπεύθυνος προτύπων HL7 Hellas
Γιώργος Κακουλίδης, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ)
Δρ. Κώστας Μαριάς, Ερευνητής, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ιατρικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας –Ινστιτούτο Πληροφορικής ( ΙΤΕ-ΙΠ)
Μαρία Αδάλογλου, Υπεύθυνη Πληροφοριακών Συστημάτων ομίλου ΥΓΕΙΑ – στέλεχος Singularlogic S.A.
Νίκος Παπανικολάου, Προϊστάμενος τμήματος ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ
Θανάσης Λοπαταζίδης, Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου Βιοϊατρική

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας