25/6/14

Αγορά φαρμάκων μέσω του διαδικτύου; Η Επιτροπή θεσπίζει λογότυπο για τα Διαδικτυακά Φαρμακεία


Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι αγοράζουν όλο και περισσότερο φάρμακα μέσω του διαδικτύου, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ένα διαδικτυακό φαρμακείο είναι αυθεντικό και ασφαλές;

Σήμερα η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό εφαρμογής στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα (2011/62/ΕΕ), ο οποίος καθορίζει τον σχεδιασμό ενός κοινού λογοτύπου για τα διαδικτυακά φαρμακεία και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αυθεντικότητάς του.

Ο λογότυπος θα είναι πλήρως διαθέσιμος το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Ο κ. Tonio Borg, επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας, δήλωσε: «Όταν αγοράζουν φάρμακα μέσω του διαδικτύου, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι, εκτός αν αγοράζουν από διαδικτυακά φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα, διατρέχουν τον κίνδυνο αγοράς φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα μπορεί να είναι αναποτελεσματικά, επιβλαβή, ή ακόμη και θανατηφόρα. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει έναν κοινό λογότυπο για τα διαδικτυακά φαρμακεία, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να είναι ασφαλείς

Ποια είναι η μορφή του λογοτύπου;

Αυτός είναι ο λογότυπος που θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα ενός διαδικτυακού φαρμακείου. Το ορθογώνιο στη μέση της αριστερής πλευράς θα φέρει τη σημαία της χώρας της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένο το διαδικτυακό φαρμακείο, και το κείμενο θα είναι μεταφρασμένο στην/στις επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της εν λόγω χώρας.

Πώς λειτουργεί; 

Πρώτον, αναζητείστε και κάντε κλικ στον λογότυπο στον δικτυακό τόπο μέσω του οποίου επιθυμείτε να αγοράσετε φάρμακα. Θα πρέπει να μεταφερθείτε στον δικτυακό τόπο της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, όπου απαριθμούνται όλα τα νόμιμα διαδικτυακά φαρμακεία και οι λοιπές νόμιμα εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης φαρμάκων. Ελέγξτε αν εμφανίζεται εκεί το εν λόγω φαρμακείο. Αν ναι, συνεχίστε την αγορά σας. Αν όχι, μην αγοράσετε από τον εν λόγω δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιήστε μια από τους νόμιμες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης φαρμάκων που απαριθμούνται στον δικτυακό τόπο της εθνικής ρυθμιστικής αρχής σας.

Πότε θα αρχίσει να εμφανίζεται; 

Ο κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει τις επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία ενός έτους για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στις εθνικές αρχές μια «εργαλειοθήκη» επικοινωνίας για να τις υποστηρίξει όσον αφορά την προετοιμασία των εθνικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης που απαιτούνται από την οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Η εργαλειοθήκη και περισσότερες πληροφορίες για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm

Πηγή

Europa.eu