25/6/14

Κανονισμός εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης φαρμάκων


Η ΠΕΦΝΙ με αφορμή την Εγκύκλιο υπ΄αριθμό 3121/19-06-2014 της ΕΠΥ και το υπ΄αριθμό 44686/20-05-2014 έγγραφο του Ε.Ο.Φ. με θέμα “Κανονισμός εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης φαρμάκων”, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο Ε.Π.Υ. Κο. Χρ. Γιάνναρη, με κοινοποιήσεις στο Γραφείο Υπουργού Υγείας κο. Μ. Βορίδη, το Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Υγείας κο Λ. Γρηγοράκο, το Γραφείο Προέδρου ΕΟΦ κο Δ. Λιντζέρη, το Γραφείο Β’ Αντιπροέδρου ΕΟΦ κο Ι. Καραφύλλη, τους Διοικητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης ΥΠΕ και τους Διοικητές Νοσοκομείων, με την οποία τους ενημερώνει ότι οι διαδικασίες λειτουργίας των Νοσοκομειακών Φαρμακείων είναι άγνωστες στην ΕΠΥ και τον ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της η ΠΕΦΝΙ αναφέρει ότι: 

"Με αφορμή την υπ’ αριθμό 3121/19-6-2014 εγκύκλιο που εξέδωσε η ΕΠΥ σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, με θέμα “Κανονισμός εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης φαρμάκων”, γίνεται σαφές για άλλη μία φορά, η παντελής άγνοια των παραπάνω υπηρεσιών για τις διαδικασίες λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Θα θέλαμε λοιπόν, να ενημερώσουμε την Ε.Π.Υ. και κάθε άλλο αρμόδιο για τα παρακάτω:

Η αναφερόμενη διαδικασία δεν είναι εφικτή. Τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία ακολουθούν – από ετών- συγκεκριμένη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης των φαρμάκων που προβλέπεται από το Π.Δ.108/93 και διακινούν σε καθημερινή βάση μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες συσκευασίες φαρμάκων, τα στοιχεία των οποίων αποδίδονται κάθε μήνα μέσω του ESYnet.

Είναι δε γνωστό, ότι από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία διακινούνται μόνο φάρμακα με κουπόνι με την ένδειξη “ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ”, το οποίο αφορά μόνο νοσοκομειακή διαχείριση και ακυρώνεται κατά την εκτέλεση της Ηλεκτρονικής Συνταγής στο σύστημα της e-syntagografisi (ΗΔΙΚΑ).

Η μοναδική περίπτωση να υλοποιηθεί η περιγραφόμενη διαδικασία μέσω CVS αρχείου, ίσως είναι, να αποστέλλεται από τον εκάστοτε προμηθευτή excel με όλα τα barcodes των παραλαμβανόμενων κάθε φορά φαρμάκων στο mail του Νοσοκομείου για αυτόματη ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα των Νοσοκομείων. Διαδικασία που προϋποθέτει την τροποποίηση του πληροφοριακού προγράμματος από την Ανάδοχη –για κάθε νοσοκομείο- εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΕΟΦ, την ΕΠΥ κλπ. μπορούν να αντληθούν από τους Κ.Α.Κ., δηλ. τους Προμηθευτές, οι οποίοι δύνανται να ενημερώνουν κάθε αρμόδιο για τις παρτίδες και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο για τα φάρμακα που παραδίδουν στο εκάστοτε Νοσοκομείο.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, ότι η διαδικασία παρακολούθησης της ανάλωσης των φαρμάκων απαιτεί ολοκληρωμένη εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων με πλήρη ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Ηλεκτρονικής Νοσηλευτικής Καρτέλας. Λειτουργίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν πλήρη ιχνηλασιμότητα για κάθε φάρμακο και για κάθε ασθενή."

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την επιστολή της ΠΕΦΝΙ, ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ