7/6/14

Νέο Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η ισχύς του ξεκινά:

* για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από τις 5 Ιουνίου 2014
* για τις φαρμακαποθήκες από τις 16 Ιουνίου 2014.
* για τα ιδιωτικά φαρμακεία από τις 30 Ιουνίου 2014. 

Ακολουθεί η Υπουργική Απόφαση, καθώς και το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ_11_02_2014.xlsx
ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ 04 06 2014.pdf
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ 2014.xlsx
Στο Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές Tιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αλλά όπως θα δείτε στους Πίνακες ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι Νοσοκομειακές Τιμές.

Αυτό σημαίνει οτι το πρόβλημα συνεχίζεται και με αυτό το Δελτίο Τιμών.

Ποιός/α θα στείλει στα Νοσοκομεία ένα ΕΠΙΣΗΜΟ αρχείο με τις Νοσοκομειακές Τιμές ώστε να καταχωρηθούν στα Μηχανογραφικά Συστήματα των Νοσοκομειακών Φαρμακείων ;

Πηγή

Υπουργείο Υγείας