2/5/14

Συμπόσιο του IHE -Integrating the Healthcare Enterprise- για την πρακτική Διαλειτουργικότητα


Στη Nosfar έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) και τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας (βλ. πηγές).

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) είναι μια πρωτοβουλία από επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της βιομηχανίας που έχει σκοπό να βελτιώσει τον τρόπο που υπολογιστικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Συστήματα που υποστηρίζουν τα IHE Integration Profiles συνεργάζονται καλύτερα, είναι ευκολότερο να εφαρμοσθούν και να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική παροχή της βέλτιστης φροντίδας προς τους ασθενείς.

Τα διάφορα Profiles περιγράφουν κλινικές χρήσεις, περιπτώσεις διαχείρισης πληροφοριών και προσδιορίζουν το πως πρέπει να χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.

Το Συμπόσιο του IHE θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών), στις 12 Μαΐου, 2014 (09:00 - 13:00). 

Το Συμπόσιο διοργανώνεται ως παράλληλη εκδήλωση του Φόρουμ eHealth 2014από την Ελληνική Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει ένα μοναδικό φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών καινοτομίας και αμοιβαίας υποστήριξης. Το Συμπόσιο θα επικεντρωθεί στην «Πρακτική διαλειτουργικότητα σε Δράση». Είναι χωρισμένο σε τρία βασικά θέματα : 
  1. Το πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ευρώπη : Επισκόπηση και κατάσταση
  2. IHE και η εφαρμογή της Διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη 
  3. Υπηρεσίες του IHE 
Εκτός από το συμπόσιο, το IHE -Europe θα συμμετέχει και με ένα περίπτερο στην έκθεση. Εκπρόσωποί του θα είναι διαθέσιμα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το ΙΗΕ και τη διαλειτουργικότητα. 

Δείτε περισσότερα στο : http://ihe-europe.net/node/186#sthas
Για το πρόγραμμα του συμποσίου ΕΔΩ

Για εγγραφή στο eHealth Forum 2014, ΕΔΩ.

Πηγές

eHealth Forum
IHE Symposium Athens 2014
http://www.ihe-europe.net/
European Hospital Pharmacy blog

Αναφορές στο IHE από τη Nosfar
http://nosfar.blogspot.gr/2010/08/ihe-pharmacy-group.html
http://nosfar.blogspot.gr/2008/04/ihe-pharmacy.html
http://nosfar.blogspot.gr/2010/01/10.html
http://nosfar.blogspot.gr/2011/04/connectathon-2011.html
http://nosfar.blogspot.gr/2009/02/blog-post_4354.html