2/5/14

Διάσκεψη Antilope Summit Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης για την διαλειτουργικότητα στον χώρο του eHealth


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το Θεματικό Δίκτυο Antilope το 2013, με σκοπό την προώθηση της χρήσης των προτύπων και προφίλ για τη διαλειτουργικότητα στον χώρο της υγείας, καθώς και την προώθηση των αποτελεσμάτων τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Antilope υποστηρίζει τον στόχο του σχεδίου δράσης 2012-2020 της ΕΕ για την ηλεκτρονική υγεία, ώστε να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο, την ποιότητα, την σήμανση και την πιστοποίηση σε συστήματα eHealth μέχρι το 2015.

Το Antilope υποστηρίζεται από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Σε 10 περιφερειακές διασκέψεις (summits) του Antilope σε όλη την Ευρώπη θα τονιστεί ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Διαλειτουργικότητας, από υποστηρικτικά εργαλεία ελέγχου, καθώς και από σήματα ποιότητας και πιστοποιητικά για λύσεις διαλειτουργικότητας.

Η διάσκεψη του Antilope θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και θα παρέχει σε εσάς και σε άλλους σημαντικούς φορείς λήψης αποφάσεων μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε και να κατανοήσετε για ποιο λόγο απαιτούνται τα συγκεκριμένα εργαλεία και οι συναφείς πολιτικές, καθώς και πώς θα υποστηρίξουν τη διαλειτουργικότητα στη χώρα σας και σε όλη την Ευρώπη.

Σε ποιούς απευθύνεται:
  • Σε όσους ενδιαφέρονται για τη δημιουργία ελέγχων διαλειτουργικότητας. 
  • Σε πρόσωπα και οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των προτύπων eHealth. 
  • Σε πρόσωπα από την κυβέρνηση και την βιομηχανία.

Ανοιχτή Πρόσκληση Antilope 

Ημερομηνία: Τρίτη, 13.5.2014 
Χώρος: Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου 
Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα, Ελλάδα 

Εγγραφή: 

Το έργο Antilope υποστηρίζει το διεθνές συνέδριο eHealth Forum 2014 (http://ehealth2014.org/) και το Antilope Summit έχει ενσωματωθεί ως παράλληλη εκδήλωση σε αυτό. Η συμμετοχή στο Antilope Summit είναι δωρεάν και παρέχεται ειδική έκπτωση από το HL7 Hellas προς τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες για όλο το eHealth Forum 2014 στη προνομιακή τιμή των 195€. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν στο eHealth Forum 2014, κάνοντας χρήση του promotion code HL7gr-ehealth2014 στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiseverywhere.com/ehealth2014.org

Τι μπορείτε να αποκομίσετε από τη διάσκεψη:
  • Επισκόπηση του αντικειμένου, μέθοδοι ελέγχου, εργαλεία ελέγχων. 
  • Ο ρόλος του ελέγχου της διαλειτουργικότητας και της πιστοποίησης στην Ευρώπη. 
  • Ιδέες για την θέσπιση ελέγχων διαλειτουργικότητας. 
  • Δικτύωση. 
Η διάσκεψη ΝΑ Ευρώπης του Antilope διοργανώνεται από το: HL7 Hellas.

Πληροφορίες: antilope@hl7.org.gr

Πηγές

HL7 Hellas
European Hospital Pharmacy Blog