5/5/14

Ανακαλείται η επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του ΠΠΥΦΥ του Υπουργείου Υγείας


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 933, τεύχος Β', 14 Απριλίου 2014 με το οποίο ανακαλείται η επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας.

Με αυτή την Υπουργική Απόφαση (αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 30869) γίνεται ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) Υπουργικών Αποφάσεων.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το ΦΕΚ στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»