31/5/14

Ρυθμίσεις θεμάτων θέσεων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων του ΕΣΥ


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το Σχέδιο Νόμου με τίτλο:

"Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικών Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις."

Τύπος: Σχέδιο νόμου
Υπουργείο: Υγείας
Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας: Κατατεθέντα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας: 30/05/2014

Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις:               

Ημ. Κατάθεσης: 30/05/2014

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το Άρθρο 34 που αφορά τις ρυθμίσεις για τις θέσεις των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας τα αντίστοιχα έγγραφα επιλέγοντας το εικονίδιο από τις παρακάτω συνδέσεις:
  • Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση 
  • Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις:   
  • Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  
  • Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
  • Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
  • Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης 
  • Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  

Πηγή

Βουλή των Ελλήνων